RKZ – každý o nich slyšel, teď je můžete vidět

Foto: Ondřej Tomšů

RKZ - tři písmena, která označují dva rukopisy - falza či originály. Svého času hýbaly českou politickou i vědeckou scénou a zájem o ně úplně neutichl ani dnes, po dvou stoletích od nalezení prvního z nich.

Zkoumání Rukopisů pod mikroskopem,  foto: Národní muzeum
Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský jsou v těchto dnech k vidění v Národním muzeu na výstavě Fenomén Masaryk, protože právě jméno prvního československého prezidenta je s rukopisnými boji úzce spjato. U rukopisů jsme se v polovině září sešli s Martinem Sekerou, ředitelem knihovny Národního muzea.

Stojíme vedle vitríny, ve které vidíme malinkaté stránky jednoho z rukopisů. Který z těch dvou to je?

"Je to rukopis Královédvorský."

Je to ten, který v září slaví dvousetleté výročí svého nalezení, ať už použijeme uvozovky nebo ne?

"Ano, byl nalezen přesně 16. září 1817. Kdybychom se dokázali přenést časem, tak právě asi Václav Hanka chystá cestu do Dvora Králové."

Foto: Ondřej Tomšů
Chystá se a nese s sebou rukopis? Věříte, že jsou pravé nebo ne?

"Na tuto otázku nemohu odpovědět ano nebo ne. Jako historik musím brát v potaz všechny varianty argumentací pro i proti."

O zkoumáních vyšla kdysi knížka Tajemství RKZ...

"Ano a ještě existují protokoly z toho tehdejšího zkoumání. Zveřejněné protokoly jsou zestručněné, v našem archivu máme autentické protokoly, dalším předmětem výzkumu jsou tedy pak i ony."

Rukopisy byly zkoumány několikrát, proč jste se jim věnovali teď i vy?

"Když vystavujete takovou památku, která může nebo nemusí být stará, a je poznamenaná dřívějšími výzkumy, tak musíte zvážit, na jak dlouho ji můžete vystavit, za jakých podmínek a jak s nimi nakládat do budoucna, aby se zachovaly co nejdéle. Ony opravdu zaznamenávají degradaci, jsou problémy se stabilitou a kompaktností pergamenu, psacích látek a pigmentů...Potřebovali jsme zjistit, z čeho jsou složené. K tomu nám pomohly různé spektroskopické metody, které určují jednotlivé prvky, jejich chování a aktuální stav v těch látkách. Na výstavě máme o tom průzkumu zprávu, je podaná odborným jazykem, takže laik bude možná trochu zmaten, ale těžko se to převádí do lidského jazyka.

Do zkoumání Rukopisů se zapojilo množství odborníků,  foto: Národní muzeum
Dozvěděli jsme se i jiné věci. Zajímalo nás, z jakého zvířete je ten pergamen. Ukázalo se, že není, jak jsme zvyklí z kůže oslů, ale jsou z kůží telat."

Jak dlouho tady můžou být rukopisy vystaveny?

"V Národním muzeu jsou k vidění od 14. září a budou vystavené do 2. října. A potom, protože je to významné výročí a místa, kde byly nalezeny, tedy Dvůr Králové a Zelenohorsko také slaví výročí a pro místní kulturu to znamená obrovskou událost, tak je na víkend po 2. říjnu budeme půjčovat. Jeden do Blovic a druhý do Dvora Králové."