Pohřešovaná kniha z 16. století se vrátila olomouckému arcibiskupství

Štěpán Kohout z pobočky Zemského archivu Opava představuje výtisk knihy z počátku 16. století

Olomouckému arcibiskupství se dnes vrátila 80 let pohřešovaná cenná kniha z 16. století. Italští četníci ji zadrželi předloni v aukční síni v Terstu.

Jde o knihu Postilla super epistolas et evangelia, která obsahuje výklad úryvků z novozákonních epištol a evangelií a byla bestselerem své doby.

Jejím autorem je dominikán Vilém z Paříže. Navrácený exemplář vyšel roku 1518 v Basileji. Jak řekli novinářům zástupci arcibiskupství, kniha zmizela za neznámých okolností.

Poznámky si do knihy dělal český protestant

Knihu dnes do Olomouce přivezl Guiseppe Marseglia, zástupce velitele příslušného oddílu pro oblast severní Itálie, kde byla kniha objevena.

Podle archiváře Štěpána Kohouta měl původně knihu v rukou český protestant, který si v ní dělal poznámky ohledně kněžského svěcení.

"Neznámo jak, dostal knihu do ruky olomoucký kanovník David Pipper z Jáchymova, který byla na začátku 17. století farářem u svatého Mořice. Asi koncem první čtvrtiny 17. století ji daroval zdejší kapitulní knihovně. Tam byla až do 40. let 20. století, kdy dostala dvě signatury," řekl dnes novinářům Kohout.

Kniha se dočkala 140 vydání po celé západní Evropě

Další osud knihy není znám. Objevena byla až roku 2022 v aukční síni v Terstu, kde ji zachytil oddíl italského četnictva pro ochranu kulturních památek, který má dlouholetou tradici.

Marseglia dnes uvedl, že cenný svazek objevili u obchodníka. "Jsme rádi, že můžeme být účastni setkání, kdy se vrátí důležitá součást kulturního dědictví kapitule, kde byla odcizena," dodal Marseglia.

Podle archiváře Kohouta kniha vyšla poprvé v roce 1473 a do roku 1529 se dočkala nejméně 140 vydání po celé západní Evropě, nejvíce v Německu a Francii. Navrácený exemplář z roku 1518 bohatě vyzdobil dřevoryty umělec Urs Graf starší, do hnědé kůže byla kniha svázána někdy po roce 1540 v Bavorsku.

Autor: Zdeňka Kuchyňová | Zdroj: ČTK
klíčové slovo: