Robertson v Praze

G.Robertson

Na závěr své dvoudenní návštěvy v Praze jednal generální tajemník NATO George Robertson s premiérem Milošem Zemanem. Podrobnosti má Josef Kubeczka.

Česká republika je dobrým spojencem v NATO prohlásil Robertson na závěrečné tiskové konferenci. Své prohlášení vzápětí upřesnil v tom smyslu, že politicky se Česko integrovalo do aliance hladce. Nelze vypozorovat žádné rozdíly mezi Českou republikou a zeměmi, které jsou členy NATO už třeba 50 let.Generální tajemník také uvedl, že čeští vojáci sloužící ve vojenským misích na Balkáně patří k nejlepším. Na druhé straně ale George Robertson zdůraznil, že česká armáda jako celek se musí co nejrychleji přetransformovat tak, aby ozbrojené síly byly menší, mobilnější a tudíž efektivnější. Armáda podle šéfa aliance potřebuje celkovou modernizaci a změny, které půjdou více do hloubky.

Na tento fakt Robertson vládu upozornil a jak řekl, byl ujištěn, že Česká republika své závazky vůči alianci naplní.

Jsem také velmi rád, že stejného ujištění se mi dostalo při setkání s představiteli opozice v obou komorách parlamentu, řekl Robertson. Upozornil zároveň, že s českými představiteli projednával sice i některé konkrétní technické projekty, ale rozhodně nepřevažoval jedna, v Česku hodně diskutovaná záležitost, totiž plánovaný nákup nadzvukových letadel pro českou armádu. Rozhodnutí o této dodávce, jako o jakékoli jiné, je podle Robertsona v pravomoci pouze české vlády a českého lidu.

Oni musí nést odpovědnost za takové rozhodnutí. Aliance nikomu neradí, zda koupit či nekoupit tato letadla, dodal generální tajemník NATO. Český premiér Miloš Zeman zřejmě z úcty k hostu hovořil na tiskové konferenci rovněž anglicky. Řekl, že plně chápe potřebu transformace české armády, což doprovodil sloganem:

"Generálové vždy připravují armádu na předchozí válku ale politici mají dávat přednost budoucí obranné strategii."

Podle Zemana se česká armáda potýká nejen s dědictvím komunismu, ale také s problematickými projekty, které byly nastartovány v uplynulém desetiletí, jako je modernizace tanků či letectva. Přesto Zeman pohlíží na transformaci armády s optimismem, protože v zemi už byla překonána ekonomická krize.

V mé představě, prohlásil premiér, jde o armádu pružnou a postupně plně profesionální. Představitel aliance i premiér ve svých vystoupeních zdůraznili rovněž význam summitu NATO, který se bude v příštím roce konat v Praze. Podle Robertsona projedná summit především otázku dalšího možného rozšíření aliance. A z toho důvodu je nutné zhodnotit, jak pokročily po vojenské stránce tři země, které do NATO vstoupily už před dvěma roky. Premiér Zeman v souvislosti se summitem připomněl, že je ve velkém zájmu České republiky, aby bylo do aliance přijato Slovensko.