Rodná strana

0:00
/
0:00

Některá slovní spojení v nás vyvolávají reminiscence na různé minulé doby. Řekneme je a už víme v které době se nacházíme. Mohli bychom je nazvat "citátovými spojeními". V tomto příspěvku to jsou jen namátkou následující: třídní nepřítel, čelem k masám, jasné zítřky, nerozlučné přátelství, bratrská pomoc, rodná strana.

Všechna tato spojení nás odkazují do období 1948 -1989.

Dnes se podíváme na spojení rodná strana.

V Českém národním korpusu (ČNK) se přídavné jméno rodný nejčastěji spojuje s podstatnými jmény: bratr, sestra, chalupa, domek, dům, ves, město, hrouda, hnízdo, hory, kraj, jazyk, řeč, jméno, list, číslo. Vidíme, že jsou to podstatná jména, která označují něco základního pro lidskou existenci - nejbližší příbuzné, místo kde jsme se narodili, náš mateřský jazyk. Jen spojení rodné jméno, list, číslo označují naši administrativní evidenci - jméno dostáváme při narození, rodný list je doklad o našem narození a rodné číslo je identifikační číslo, které nám stát přiděluje při narození, je jedinečné a tím je jedinečné i naše administrativní řazení.

A najednou do tohoto kontextu primárních věcí člověka zasahuje zcela nelogicky a zdá se že i vulgárně spojení rodná strana. Je to propagandistické zneužití běžné spojitelnosti tohoto slova a snaha zařadit politickou organizaci mezi tyto pro každého člověka životně důležité věci. Je to spojení, které označuje komunistickou stranu.

Podívejme se na kontexty z ČNK:

...vzorný soudruh, platil příspěvky a miloval rodnou stranu...;

Že se pan Štěpán tlačí do své rodné strany, je jeho záležitost.

Maluj, malíři, a malbou masy oslov! Jeť rodná strana v umění náš učitel a rádce!

Nebyl prostě autoritativní a na to také doplatil. Zklamal rodnou stranu. Proto z funkce musel odejít ...

Když už byla rodná strana v troskách, šlo mafii složené z neprůhledné a konfúzní směsi členů StB, stranických funkcionářů, nomenklaturních kádrů, nositelů různých tzv. státních tajemství atd. bývalého režimu o záchranu holé kůže.

Útěchou nám může být, že nervózní je i členská základna KSČM, což akceschopnosti rodné strany příliš neprospěje.

...velmi často si vědecký pracovník "kupoval" souhlas rodné strany spoluprací s StB, stačí nahlédnout do seznamů agentů StB.

Dnes spojení rodná strana, jak vidíme z ukázek, mluvčí užívají ironicky a jako odkaz k minulé době nebo jako synonymum i pro dnešní komunistickou stranu.


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz