Rok 1928 a komunistický pokus o velkou protestní akci

Foto: ČTK

Data končící osmičkou jsou vzhledem k událostem českých dějin často považována za "osudová". Na osmičku končí datum bitvy na Moravském poli, založení Karlovy univerzity nebo vypuknutí stavovského povstání. Nejčastěji bývají "osudové osmičky" zmiňovány v souvislosti s dvacátým stoletím. Léta 1918, 1938, 1948 nebo 1968 byly pro náš stát přelomové. Jaké ale byly ty neosudové osmičkové roky? Co se dělo roku 1928?

V roce 1928 se opět slavilo, opět se vysazovaly nezbytné lípy a pořádaly výstavy. Tentokrát ale ne na počest císaře pána, jako tomu bylo před dvaceti lety, ale na desetileté výročí vzniku samostatného Československa. V Brně byla uspořádána Výstava soudobé kultury v Československu, která měla ukázat, jaký pokrok udělala republika v mnoha různých oborech např. ve školství, umění nebo zemědělství.

Policejní zátarasy na mostě Legií v Praze 6.července během tzv. Rudého dne,  foto: ČTK
Poněkud zapomenutou událostí byl tzv. Rudý den. Historik Josef Harna říká, že to byla jedna z nesčetných demonstračních a protestních akcí, které komunisté pořádali už od svého vzniku.

"Měl to být viditelný projev síly komunistické stany a síly jejího vlivu na dělníky. Nebylo jednoduché udržovat revoluční akceschopnost, jak oni si to přáli, v době, kdy vrcholila hospodářská konjunktura, která vedla k oslabení sociálního napětí ve společnosti. A tak docházelo k odlivu členů strany."

Na Rudém dni se mělo protestovat proti zákazu dělnické spartakiády.

Vnitrostranická krize vyvrcholila o rok později v únoru, kdy se bolševickému proudu podařilo zmocnit se vedení strany. Představitelem tohoto proudu byl už tehdy Klement Gottwald. Josef Harna zdůrazňuje, že právě pro toto vyústění se jinak bezvýznamná akce připomínala.

Vila Tugendhat
A co dalšího se dělo roku 1928?

Československo spolu s dalšími státy podepsalo tzv. Briand-Kelloggův pakt. Smlouvu, která státy zavazovala k tomu, aby se zřekly války jako nástroje národní politiky. Dokument podepsalo také Německo. Karel Čapek začal psát Hovory s TGM. Ludwig Mies van der Rohe vytvořil architektonický návrh brněnské vily Tugendhat, která byla o mnoho let později zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Ve Svatém Mořici ve Švýcarsku se konaly zimní olympijské hry, pro Československo získal bronzovou medaili ve skocích na lyžích Rudolf Burkert.