Rozloučení s biskupem Esterkou

Biskup Petr Esterka

Dlouholetý kněz československých krajanů, o které pečoval v rámci České katolické mise, zemřel v 85 letech. Smuteční obřad se konal v „Kristově katedrále“ v kalifornském Garden Grove.

Rozloučení s biskupem Esterkou | Foto: Ája Bufka

Členové náboženského společenství uctili památku zemřelého vztyčením šavlí řádu Knights of Columbus. Asistovali také při doprovodu rakve do katedrály. Následovalo její otevření, tak jak je tomu v USA zvykem, a modlitba růžence, po které přišla na řadu mše svatá. Po posledním rozloučení ve Spojených státech bude tělo biskupa převezeno k zádušní mši v Brně a v jeho rodišti Dolních Bojanovicích má být uloženo k věčnému odpočinku na tamějším hřbitově.

Duchovní otec krajanů

Ocenění Gratias agit z roku 2013 pro biskupa Esterku | Foto: Ája Bufka

Mons. ThDr. Petr Esterka  emigroval v roce 1957 do Rakouska.  V září 1957 byl přijat do Papežské koleje v Římě a po studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9.3.1963 v bazilice sv. Jana kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu.  V letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský kaplan v záloze. Po roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě. V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škavrdou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován biskupským vikářem pro USA a Kanadu. Potom se od roku 1994 jeho působení rozšířilo i na Austrálii. Titul monsignor mu byl udělen v r. 1987 a o pět let později byl jmenován čestným prelátem. Prestižní cenu Gratias agit v roce 2013 získal za pomoc při šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Farář Libor Ševčík | Foto: Ája Bufka

Duchovní službu v Kalifornii dnes zajišťuje farář Libor Ševčík: „Myslím si, že pohřeb v nádherné katedrále si pan biskup plně zasloužil.“ Na otázku, jestli se v něčem liší poslední rozloučení v USA a Českem odpověděl jednoduše: „Je to úplně stejný“.

Lída Sandera, prezidentka SVU Los Angeles vysvětlovala, proč rakev byla zabalena jen v americké vlajce: „Biskup byl emigrant z Československa a sloužil ve zdejší armádě. V České republice bude naopak rakev jen v národních barvách.“ A co se týče atmosféry v katedrále: „Byla jsem ohromená osvětlením, zvukem varhan a nádherným zpěvem, bohužel  kázání, mělo hrozné echo a skoro se mu nedalo rozumět“.  Jednatel České katolické obce z Orange County pan Dvorský byl fascinován ohromnou účastí kněžských kolegů z okolních diecézí: „Při mši bylo farářů a biskupů nejméně dvacet. To nepočítám ministranty. Trochu mě zarazila malá účast Čechoslováků, o které se pan biskup staral. Necelá stovka jich byla podle mne málo. Rozumím ale, že se jednalo o pracovní den a především ohromné vzdálenosti. A nesmí se ani zapomenout na bezpečnostní omezení díky C-19.“

Autor: Ája Bufka
klíčové slovo: