Rozruch kolem radaru

Tomáš Klvaňa (vlevo) a Mirek Topolánek, foto: ČTK
0:00
/
0:00

O případném umístění radarové základny americké protiraketové obrany na území Česka ještě není rozhodnuto, ale rozruchu kolem tohoto projektu je více než dost. Starostové obcí v okolí vojenského prostoru Brdy, kde by radar měl zřejmě stát, minulou středu založili Ligu starostů nesouhlasících s umístěním radaru USA v České republice. Je to krok správným směrem, nebo jen volání do tmy? S touto otázkou jsem se obrátil na politoložku Vladimíru Dvořákovou z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Tomáš Klvaňa (vlevo) a Mirek Topolánek, foto: ČTK
"Samozřejmě to záleží na tom, jak se člověk dívá na otázku samotného umístění radaru. Lidé, kteří jsou proti umístění radaru si budou myslet, že to je krok správným směrem, ti, co souhlasí s umístěním radaru, si budou myslet, že to je zbytečná komplikace naší situace. Tady spíš jde o to, že starostové se rozhodli jakýmsi způsobem se spojit a koordinovat své aktivity ve vztahu k vládě. Otázka je ovšem, jak dalece se jim podaří přímo s vládou komunikovat jako toto sdružení, jestli vůbec budou mít šanci s vládou hovořit. Vyjadřují určitě svůj jistý postoj, a to je zcela legitimní."

Starostové zmíněných obcí mají problém i s vládním koordinátorem v otázkách amerického radaru Tomášem Klvaňou. Říkají, že to pro ně není partner, že jednat budou pouze s vládou a experty. Není to ale spíše projev jistého zoufalství starostů, že se nemohou dovolat vyslyšení svého odporu k radaru?

Mirek Topolánek (vlevo) a plzeňský hejtman Petr Zimmermann, foto: ČTK
"Já si myslím, že to je spíš určitý doklad jistých problémů v komunikaci. O té radarové základně se tady tušilo cosi už před volbami, respektive už minulá vláda začala určitá jednání a určité sondáže, a vlastně veřejnost o tom nic nevěděla a ani jedna z politických stran se k radaru nevyjadřovala ve vztahu k volební kampani. To znamená neříkala, že my jsme pro nebo naopak my jsme proti radaru. Lidé mají pocit, že o tak důležité otázce, a ta otázka je skutečně velmi důležitá, dotýká se bezpečnosti České republiky, dotýká se obecně zahraničněpolitické orientace České republiky, nejsou dobře informováni. A když se vláda rozhodla toto jakoby napravit, tak pověřila někoho, kdo má udělat to PR (public relations), aby jednal a vysvětloval místo ní. Není divu, že lidé by tato stanoviska chtěli slyšet spíše od vlády než od někoho, kdo trošinku působí dojmem, že má udělat reklamu, nikoliv ty věci vysvětlovat."

Vláda nyní vybrala agenturu, která má spolu s Tomášem Klvaňou přesvědčit lidi o nutnosti vybudovat u nás americkou radarovou základnu. Opozice je samozřejmě proti. Tvrdí, že vláda sama není schopna s lidmi komunikovat a používá peníze všech daňových poplatníků k prosazení minoritního názoru. Co o tom soudíte?

Demonstrace proti radaru, foto: ČTK
"Mně připadá poměrně normální, že vláda si najde profesionální agenturu, která ji pomůže v komunikaci, dá tomu určitý rozměr. Bude ovšem záležet na tom, jakým způsobem se to bude dělat. Já mám obavy, aby se ten radar tady neprodával trošinku jako prášek na praní. O to tu nejde. Je to opravdu závažná otázka a nejde o to lidi, lidově řečeno, ukecat, ale jde o to, opravdu hovořit s lidmi, vysvětlit jim ty věci, ukázat to v širších souvislostech zahraničněpolitických. To, že vláda použila prostředky na vysvětlující kampaň, kterou ona považuje za důležitou, to mi nepřipadá úplně špatné, protože když se třeba vstupovalo do Evropské unie, tak také vláda použila určitých financí daňových poplatníků k tomu, aby vysvětlovala, k čemu vlastně ta Evropská unie je. Takže v tomto směru finanční prostředky na to, aby ta komunikace nějakým způsobem fungovala, je myslím vláda oprávněna použít. Jiná otázka je, jestli se opravdu změní charakter té kampaně, protože do této chvíle, co jsem měla možnost sledovat, jsem měla pocit, že odborného hlediska tam příliš mnoho není a že to skutečně mělo spíš podobu buď to 'my vám něco zaplatíme, abyste s tím neměli problémy', a nebo takovou lacinou přesvědčovací kampaň, která skutečně moc nebrala v úvahu odborné argumenty."

Mirek Topolánek, foto: ČTK
Premiér Mirek Topolánek nyní přišel s nabídkou státní podpory rozvoje Brdska bez ohledu na to, zda tam radar stát bude, nebo ne. Zároveň odmítl názor, že si tímto návrhem lidi kupuje. Kupuje, nebo nekupuje?

"Tam samozřejmě bude otázka, co se za tím návrhem bude skrývat, jeho konkrétní podoba. Já bych se ani moc nedistancovala od toho, že by to souviselo s radarem, protože by to jistě znamenalo určité omezení pro lidi, kteří by tam bydleli. Teď nemíním spekulovat o nějakých zdravotních problémech a podobně, protože většina expertů se vyjadřuje, že nic takového nehrozí, ale znamená to prostě určité omezení pohybu, bude to klást určité podmínky na rozvoj. Jistá kompenzace by mi tedy nepřipadala jako problém. Teď se navrhuje, že se to nebude vztahovat k radaru. Proč se tedy najednou Brdsko stalo předmětem pozornosti vlády, mi není úplně jasné. Já bych nepovažovala za nic špatného, kdyby se radar nakonec umístil v Brdsku a obyvatelé by za to měli určitou kompenzaci. Ono je to koneckonců něco podobného, jako když se třeba hovoří, že se hledá úložiště jaderného odpadu nebo že se někde bude dělat skládka a podobně. Tam nikdy nejsou místní obyvatelé nadšeni, protože je to svým způsobem poškozuje. Potom by určitá kompenzace měla rozhodně být."