Rudolf II. láká na Pražský hrad tisíce návštěvníků, láme rekordy

Rodolphe II

Nový palác na Pražském hradě zažívá v těchto dnech nebývalý nápor návštěvníků. V běžně nepřístupných reprezentačních prostorách Rudolfovy galerie a Široké chodby probíhá výstava ke čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II. Návštěvníci se mohou dozvědět o posledních dnech života císaře a jeho pohřbu a také shlédnout dokumentární filmy o Rudolfově době. Výstavu navštívila Olga Mullen.

Rudolf II.
Císař Rudolf II. Habsburský zemřel na Pražském hradě 20. ledna 1612. Ojedinělá expozice vystavuje císařovu pohřební výbavu, která mimo jiné zahrnuje klobouk, střevíce, punčochy nebo plášť. K vidění jsou také dvě viscerální nádoby, do nichž byly po pitvě uloženy srdce a mozek Rudolfa II.. Další zajímavosti výstavy představil tiskový mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

„Lidé se těší na to, že se budou moci podívat do nepřístupné části Pražského hradu, a samozřejmě se těší i na ten doprovodný program, který jsme pro ně připravili, kde uvidí věci, které jsou spojeny s posledními dny císaře Rudolfa zde na Pražském hradě a stejně tak i s jeho pohřbem. Zde návštěvníci určitě ocení kopii cínové rakve, ve které je Rudolf II. v katedrále Sv.Víta uložen. Stejně tak pohřební štít, který je dokonalou řezbářskou prací.“

O popularitě výstavy svědčí dlouhá fronta lidí před vchodem do galerie, samotné prostory Široké chodby byly téměř neprůchodné. Vystavené exponáty obdivovali děti, dospělí i senioři a někteří se o své dojmy také podělili.

Pohřební roucho Rudolfa 2.,  zdroj: Česká televize
„Já myslím, že je to dobře, že se ta akce určitě uskutečnila, že asi Rudolf II. má nějaké významné místo v českých dějinách, takže škoda, že to trvá jenom tak krátkou dobu. Jsem ráda, že jsem ve skutečnosti viděla třeba ty konvičky na srdce a mozek, které jsou jinak v té hrobce ve svatovítské katedrále.“

„Mně se hodně líbila ta budova, ten Španělský sál i tady ta galerie je zajímavá. Pak ty klenoty jsou zajímavé a že je hodně těch pohřebních věcí. Já jsem čekal, že tady bude něco ze života, a ono je to spíš z jeho smrti.“

„Nejvíc se mi líbila cínová rakev, a pak ještě klenoty.“

„Zaujalo mě to, tak celkově to oblečení, vůbec ta práce lidí na těch punčochách jak to tam je tkané a pletené, krásné.“

Cínová rakev,  ve které je Rudolf II. v katedrále sv. Víta uložen,  zdroj: Česká televize
Obrovský zájem vzbudila přednáška na téma Kunstkomora Rudolfa II., svého času největší a nejproslulejší v Evropě. Podle existujícího inventáře lze odhadnout, že císařská sbírka obsahovala přibližně tři tisíce exponátů z oblasti kultury a věd. Rudolfovu sbírku ve své přednášce návštěvníkům přiblížila Beket Bukovinská, specialistka na rudolfínské umělecké řemeslo a kunstkomoru.

„Zájem byl zaměřen k přírodninám, jejich surové podobě, ale kunstkomora měla obsáhnout také co největší šíři teritoriální a proto zde byly ve velké míře zahrnuty objekty ze všech dostupných částí světa. Se soudobými kunstkomorami je však nesrovnatelná šíře a množství shromažďovaných objektů, a přímý podíl vzdělaného panovníka, jehož zájmy se rozprostíraly od dokonalé znalosti umělecké produkce v Evropě přes zasvěcený zájem o přírodní vědy stejně jako zoologii nebo botaniku a v neposlední řadě o kultury vzdálených kontinentů, ať už Asii, Afriku nebo obě Ameriky.“

Pocta Rudolfovi II. sice končí už v neděli 29. ledna, ale rudolfínské oslavy na Hradě budou pokračovat i v únoru. Obrazárna Pražského hradu vystaví nově zrestaurovaná díla Rudolfových dvorních umělců - Hanse von Aachena, Bartholomea Sprangera a Matthäuse Gundelacha. Jedno z děl, Aachenův autoportrét, bude v Česku vystaveno vůbec poprvé.