Rytinu mamuta a koně nalezenou na Ostravsku zkoumají odborníci. Historickou cenu nelze vyčíslit

Jedinečný historický nález se povedl před několika dny archeologům z Moravského zemského muzea. V lokalitě Hladový vrch v Ostravě – Hošťálkovicích našli unikátní umělecký předmět, který je asi 15 tisíc let starý. Jde o říční valoun, na jehož povrchu je jemná rytina zobrazující koně a mamuta. Nyní ho zkoumají odborníci. Podobný předmět podle nich nebyl v Česku nalezen několik desítek let. Jeho historickou cenu nelze vyčíslit. 

Foto: Jaroslav Ožana,  ČTK

„Jde o výjimečný předmět, který najde své výsostné místo v archeologické historii našich zemí,“ neskrýval nadšení z objevu generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Valoun o velikosti 7,5 krát 5 krát 2 centimetry se podařilo odkrýt v rámci archeologického výzkumu paleolitické lokality Ostrava-Hošťálkovice II. Tuto oblast začali archeologové zkoumat v roce 2019. Zprvu se soustředili na výzkum v místě známého osídlení lovců mamutů z doby zhruba před 26 tisíci lety.

V roce 2021 se ale podařilo identifikovat novou, dosud neznámou archeologickou vrstvu starou 15 tisíc let, která dokládá pobyt lovců sobů a koní. Podle archeologů tito pravěcí lidé přitom osídlovali spíše jeskyně Moravského krasu, nebo třeba území v Polsku. Loni tam pak našli zvláštní kámen - valoun zdobený výjimečnou rytinou.

„Ke skutečnému objevu rytiny však došlo až v laboratoři muzea, když se nám při čištění nálezů podařilo rozpoznat rýhy ryté kamenným nástrojem. Postupně se tak objevila postava nějakého zvířete podobného mladému mamutovi. Pomocí 3D mikroskopu se nám posléze podařilo rozpoznat hlavu dalšího zvířete, kterým je kůň,“ popsala v tiskové zprávě Moravského zemského muzea archeoložka Zdeňka Nerudová.

Výjimečná lokalita

Foto: Jaroslav Ožana,  ČTK

Obě kresby se překrývají. Podle předběžných výsledků, které se ještě budou ověřovat, byl na povrch kamene vyryt nejprve obraz koně a následně jej překryl výraznější obrys druhého zvířete, tedy mamuta. Pravěcí lovci koní a sobů působili v oblasti později než lovci mamutů, přesto mamuty, kteří tehdy už pomalu vymírali, znali. Pravděpodobně proto byl podle archeologů mamut těmito lovci zobrazován zcela výjimečně.

„Na území České republiky je to v této kompozici zcela unikátní předmět, přestože z tohoto období známe krásné rytiny koní a bizonů z jeskyně Pekárny. Nejbližší paralely rytin mamutů jsou známy až z Německa. Výjimečnou se stává i samotná zkoumaná lokalita, neboť se na ní dochovalo několik fází osídlení, období magdalénienu bylo dosud z oblasti Ostravska neznámé,“ doplnil archeolog Petr Neruda.

Všechny dřívější významné nálezy jako například soška ženy z krevele z Landeku, veřejnosti známá jako Petřkovická venuše, pocházely z období lovců mamutů.

Archeologové ústavů Anthropos a Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně chtějí nalezený předmět dále zkoumat. Pomocí digitálních technologií plánují vyrobit jeho repliku, na níž by mohli více zvýraznit linky rytiny.

Vystavit předmět nebo jeho repliku by archeologové chtěli jako součást velké výstavy archeologických nálezů Moravského zemského muzea za poslední léta a to někdy v letech 2025 nebo 2026. Není však vyloučeno, že rytinu vystaví i dříve po dohodě s ostravským muzeem.

Foto: Jaroslav Ožana,  ČTK
13
49.847666201702495
18.21408542285586
default
49.847666201702495
18.21408542285586