Salmové blanenský zámek nezískají

Desetiletý restituční boj o zámek v Blansku skončil. O jeho vrácení po celou dobu usilovali potomci šlechtického rodu Salmů. Pozemkový úřad v Blansku rozhodl, že na něj nemají nárok.

Salmové sice mohli proti tomuto verdiktu podat do odvolání, ale neučiní tak. Uznali totiž, že zámek Blansko nesouvisel se zemědělskou výrobou a nespadá tak do působnosti zákona o půdě. Potvrdil nám to právní zástupce Salmů Felix Nevřela:

" Zámek sloužil k ubytování bývalých zaměstnanců velkostatku Rájec. Podle znění zákona, při jeho striktním výkladu, na něj nemáme nárok."

Rozhodnutí uvítali i zástupci Muzea Blansko. To sídlí v zámku a jeho zaměstnanci žili dlouhá léta v nejistotě. Pokud by totiž Salmové získali nemovitost zpět, muselo by se patrně muzeum vystěhovat. Pokračuje jeho ředitelka Eva Nečasová.

" V případě určitých nevratných investic by se také mohlo stát, že nám to někdo vytkne jako nehospodárné nakládání. Pokud nemáte jistotu, že ten objekt nebude vrácen v restituci."

Zajímalo mně také, jak dlouho vlastně celý restituční spor trvá?

" Je to takové symbolické. Koncem tohoto týdne budeme totiž slavit desáté výročí zahájení restitučního procesu, protože v prosinci 1992 to celé propuklo. A blanenský zámek je jednou z položek, o kterou Salmové v restituci požádali. Ale není to ta položka nejdůležitější."

Zámecký areál tvoří několik budov a přilehlý park. Salmové nemohli o nemovistosti požádat na základě zákona o mimosoudních rehabilitacích, který lze použít jen v případě, že byl majetek zabaven až po únoru 1948. Zbyla jim jediná možnost: požádali o majetek na základě zákona o půdě a s ním souvisejících norem. Bývalý ministr zemědělství Jan Fencl pak o věci rozhodl s tím, že zámek není hospodářské stavení, nijak se zemědělstvím nesouvisel, a Salmové tedy na jeho vrácení nemají právo. Pozemkový úřad v Blansku pak jen rozhodl podle Fenclova pokynu. Salmům tak již nyní nezbyla žádná možnost, jak by vrácení zámku dosáhli. Potomci šlechtického rodu Salmů ale nežádali pouze o Blanenský zámek.

" Jejich hlavní zájem spočíval ve snaze získat zpět obrovskou výměru o rozloze asi 800 hektarů lesní a zemědělské půdy. To že blanenský zámek z restituce vypadl neznamená, že je ten restiruční proces ukončen. On stále trvá a bojuje se o tu velkou pozemkovou výměru a o jeskyně Moravského krasu."

Jak dodává ředitelka Muzea Eva Nečasová, naději Salmům mohl dát ještě ministr vnitra Stanislav Gross. Rozsáhlý majetek na Blanensku totiž kdysi patřil knížeti Hugo Salmovi a byl mu zabaven po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Šlechtic byl za války členem několika nacistických organizací, měl německé občanství a před smrtí se mu nepodařilo získat československé občanství.

"Letošní rok byl pro tuto kauzu dosti zlomový, protože v lednu tohoto roku bylo vydáno zamítavé rozhodnutí Ministrestva vnitra, které nepřiznalo Hugovi Mikuláši Salmovi československé občanství. Toto rozhodnutí bylo sice ze strany Salmů napadeno, ale došlo k jeho potvrzení."

Hugo Salm zemřel v roce 1946 a ministr Gross rozhodl o jeho žádosti po více než 50 letech. Byla zamítnuta. Pokud by rozhodl jinak, zároveň by vyřkl názor, že Salmovi neměl být zabaven majetek na základě dekretů. A jak celá restituční kauza dopadne?

" Salmové pokračují v bojích dál. Podali žalobu k vrchnímu soudu, takže nezbývá než čekat na další výsledek."