Šance na snížení daně z příjmu roste

0:00
/
0:00

Řadě lidí v Česku svitla naděje, že od příštího roku budou platit méně na daních. Lidé s příjmy do 30 tisíc korun měsíčně by mohli ročně uspořit 3 až 4 tisíce korun. Poslanci totiž téměř jednohlasně postoupili do druhého čtení vládní návrh novely zákona o dani z příjmů, která tyto změny přináší. Ruku pro ni zvedli i poslanci za Občanskou demokratickou stranu, kteří dosud návrh ostře kritizovali. Josef Kubeczka se proto zeptal ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka, zda je vládní návrh snížení daně z příjmu opravdu tak dobrý?

"Já se domnívám, že to je návrh, který jde správným směrem. Daňová zátěž v České republice je ve vztahu k ekonomickému výkonu země stále velmi vysoká a každé snížení, zmírnění daňové zátěže je krok správným směrem. Na straně druhé se domnívám, že to daňové zvýhodnění preferuje určité skupiny obyvatelstva, které mají spíše nižší příjmy. U nich je to zvýhodnění daleko výraznější. Naopak malá skupina obyvatel s vysokými příjmy je na základě tohoto opatření postavena do stejné situace jako dosud. Mám pocit, že přesto, že opozice souhlasila s tímto návrhem, tak některé opoziční strany navrhují, aby ta daňová úleva byla plošná, pro všechny příjmové skupiny obyvatelstva."

Ten návrh se týká také osob samostatně výdělečně činných. Jedná se o tzv. paušály. Můžete objasnit podstatu věci?

"V současné době existovala tzv. arbitráž, to znamená, že člověk, který vykonával tu samou činnost pokud byl zaměstnanec, anebo pokud byl právě ta osoba samostatně výdělečně činná, lidštěji řečeno soukromý podnikatel, tak byl zdaňován podle jiných pravidel a jiných principů. Ten současný návrh má zvýhodnit i ty osoby samostatně výdělečně činné. Výsledkem má být to, že výše tzv. paušálu, to znamená částky, která je považována za oprávněný náklad, se má výrazným způsobem narůst. To vede jak k tomu, že daňová povinnost se snižuje, tak zejména k tomu, že podnikatelé nebudou zatěžováni zbytečnou administrativou, tím, že musejí veškeré své náklady vykázat v účetnictví. Bude to jenom jednorázová činnost, která bude předcházet situaci těsně před podáním daňového přiznání."

Pokud tento návrh na snížení daně z příjmu projde legislativním procesem, znamenalo by to v příštích dvou letech výpadek příjmu veřejných rozpočtů v řádu třiceti i více miliard korun. Čím by byl tento výpadek nahrazen?

"Já si myslím, že není důvod, aby byl alespoň v plné výši nahrazován. Mám pocit, že na výdajové straně státního rozpočtu existuje stále relativně dost částek, které je vhodné ušetřit. To je teze číslo jedna. Teze číslo dvě zní, že si nejsem úplně jist, jestli by k tomuto výpadku skutečně muselo za každých okolností dojít. Za předpokladu, že dojde na základě uvedení těchto nových pravidel do života k tomu, že ekonomická výkonnost naší země se zvýší, tak ten výpadek zdaleka nemusí činit až těch třicet miliard korun, ale může být podstatně menší,"

soudí ekonom České spořitelny Petr Zahradník.