Setkání v Židlochovicích

Miloš Zeman

Ve vládním zámku v Židlochovicích u Brna jednali v úterý večer český premiér Miloš Zeman a rakouský spolkový kancléř Wolfgang Schüssel o česko- rakouských vztazích, především však o jaderné elektrárně Temelín. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Miloš Zeman
Česká republika a Rakousko budou respektovat standardy bezpečnosti jaderné energetiky, pokud je v budoucnu vypracuje skupina pro otázky jaderné energie Evropské komise. Zatím tyto standardy neexistují, což Miloš Zeman po schůzce komentoval slovy.

"Nemohou existovat jiné standardy pro členské země Evropské unie a pro kandidátské země. Standardy musí být stejné, protože když má Evropská unie standardy na zakřivenost banánů nebo okurek, nevidím důvod proč by neměla mít standardy, kterým například budou vyhovovat nejenom české, ale i francouzské nukleární elektrárny."

Premiér Zeman a kancléř Schüssel se rovněž během čtyřhodinového nočního jednání, které skončilo po půlnoci, shodli na tom, že prostředníkem pro další jednání mezi Českem a Rakouskem o bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín a jejím vlivu na životní prostředí by se v budoucnu měl stát komisař Evropské unie Günter Verheugen. K lepší informovanosti o Temelínu má vést zřízení tzv. "červeného telefonu" mezi vládami Česka a Rakouska. Schüssel na schůzce zopakoval požadavek Rakušanů zastavit zkušební provoz jaderné elektrárny. Zeman však k tomu zatím nevidí důvod.

"Já bych chtěl jasně prohlásit, že česká vláda má stejný zájem jako vláda rakouská, aby Temelín byl naprosto bezpečný a v případě, kdy by se ukázalo, že tomu tak není, pak samozřejmě Temelín nebudeme provozovat."

Kancléř Wolfgang Schüssel odmítl názor, že by Rakousko blokovalo kvůli Temelínu vstup České republiky do Evropské unie.

" My nic neblokujeme, chceme věci urychlit, chceme dosáhnout bezpečnostní prověrky kompatibilní s evropskou úrovní a přezkoumání vlivu Temelína na životní prostředí."

Kancléř však poznamenal, že jeho vláda se musí podřídit rozhodnutí parlamentu. Podle něj nelze uzavřít energetickou kapitolu dohody o přístupu Česka k unii, dokud nebudou splněny zmíněné podmínky. Wolfgang Schüssel konstatoval, že jednání v Židlochovicích přinesla pokrok, nikoli průlom. Jsou dobrým začátkem, ale ne konečným řešením. V souvislosti s hrozbou dalších blokád česko-rakouských hraničních přechodů vyzval rakouský kancléř k trpělivosti. Dodal, že demonstrace neorganizuje, může jen organizátorům protestů vysvětlovat, co přispěje k dobré atmosféře dalších rozhovorů s představiteli České Republiky.V odpovědi na dotaz Radio Praha, jakým způsobem by experti jedné země mohli přispět k většímu porozumění vystupováním v médiích druhé země, Miloš Zeman uvedl, že taková diskuse má dvě roviny.

"Jedna otázka je, zda ta nukleární energie je nebo není žádoucí, druhá otázka je, zda konkrétní nukleární elektrárna je nebo není bezpečná. A na této druhé rovině se naprosto s panem spolkovým kancléřem shodujeme a já sám budu rád, jestliže rakouští experti na základě konkrétních argumentů prokáží nedostatky této nukleární elektrárny a věřím, že i pan spolkový kancléř bude rád, když podobně jako v případě analogické finské jaderné elektrárny se případně prokáže opak."

Oba politici oznámili, že se opět setkají pravděpodobně koncem listopadu ve Vídni. Dodejme, že rakouští odpůrci Temelína nejsou spokojeni s výsledky schůzky předsedů vlád Česka a Rakouska, a proto budou od čtvrtka do pondělí pokračovat v blokádách některých hraničních přechodů s Českou republikou. Sdělil to ve středu Josef Pühringer z Hornorakouské iniciativy proti atomovému nebezpečí. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil pokládá obnovení blokád na česko-rakouských hranicích za nešťastné.