Sidonie Nádherná

Zdroj: Česká centra / FDULS

Česká šlechtična, mecenáška, múza. Málokterá žena v dějinách tak okouzlovala slavné umělce jako Sidonie Nádherná, poslední majitelka zámku ve Vrchotových Janovicích.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Česká šlechtična, mecenáška, múza. Málokterá žena v dějinách tak okouzlovala slavné umělce jako Sidonie Nádherná, poslední majitelka zámku ve Vrchotových Janovicích. K jejím obdivovatelům se řadili básník Rainer Maria Rilke, malíř Max Švabinský či rakouský básník a novinář Karl Kraus. Podílela se na rozvoji kulturního života v Čechách. Shromáždila význačnou uměleckou sbírku. Jako jedna z prvních žen v českých zemích řídila automobil, procestovala celou Evropu, její "neukojitelná touha po cestování" ji zavedla až do Palestiny.

Válka jí převrátila život na ruby. Sidonie ztratila všechny svoje přátele a příbuzné, kteří buď zemřeli, nebo emigrovali. Zámek zabrali nacisté a zřídili tam vojenské velitelství a cvičiště vojsk SS. Nedlouho po komunistickém převratu v roce 1948 emigrovala do Velké Británie.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.