Sirkař si už v Sušici ani neškrtne

Foto: www.zapalky.cz

Zvuk zapalované sirky už od začátku příštího roku nebudou v sušické sirkárně Solo znát. Končí tam totiž definitivně výroba sirek v Čechách.

Důvodem ukončení výroby v jediné české sirkárně Solo v Sušici je extrémně nepříznivý vývoj kurzu koruny a vysoké výrobní náklady. Jak potvrdil mediální zástupce firmy Jiří Janoušek, podnik také propustí více než padesát pracovníků:

"K prvnímu říjnu 2008 pracovalo v Solo sirkárně 83 lidí a z toho zhruba 55 pracovníků dostane výpověď. To znamená, že nebude zaměstnancem Solo sirkárny od 1. 1. 2009. Solo sirkárna se bude transformovat na obchodní společnost, která bude i nadále se zápalkami obchodovat, bude je dovážet a vyvážet, nicméně v České republice Solo sirkárna zápalky již dále vyrábět nebude."

Všichni zaměstnanci, kteří musí ze Sola odejít, obdrží tříměsíční odstupné. Podle vývoje dosavadních jednání by měli najít uplatnění u dřevařských firem v regionu.

"Probíhají poměrně intenzivní jednání jak se sesterskou společností Solodoor, tak i s dalšími zaměstnavateli v regionu Sušicka. A pokud to dobře dopadne, tak ta situace by mohla být taková, že většina z těch propuštěných zaměstnanců najde po Novém roce zaměstnání v příbuzných oborech dřevozpracujícího průmyslu přímo v tom regionu,"říká Jiří Janoušek a dodává, že podnik uvažuje o převedení strojního zařízení a výroby do zahraničí:

"Existuje tady i alternativa, že současné technologie, které jsou v Sušici a na kterých se zápalky vyrábějí, by se přesunuly do jiného teritoria, kde by bylo možné výrobu zahájit tak, aby skutečně byla rentabilní, aby byla zisková, ale zatím v tomto směru žádné podrobnější plány ani kroky učiněny nebyly."

Pokud by podnik Solo zařízení převedl do levnějších asijských zemí, bylo by to zřejmě do Indie, která je největším exportérem zápalek na světě. Solo by mělo trvale kontrolu nad výrobou i nad 170 let starou ochrannou známkou s obrazem nůžek. Podnik Solo sirkárna, který snížil za tři roky stav lidí na polovinu, dlouhodobě vyváží 85 procent produkce. Loni prodal 400 milionů krabiček, meziročně téměř o pětinu méně. Výrobky vinou vysokého kurzu koruny špatně konkurovaly indickým, čínským a pákistánským výrobcům.

Sušice a sirky patří k sobě už hezkou řádku let. V roce 1839 zahájil sušický truhlář Vojtěch Scheinost výrobu prvních zápalek v českých zemích. Ta se později rozrostla do továrních rozměrů a dala základ pro vznik akciové společnosti SOLO se sídlem ve Vídni, později v Praze a nyní v Sušici. Proslulou ochrannou známku Klíč (The Key) si nechala firma zaregistrovat v roce 1895.