Sušice - město, které proslavila výroba zápalek

A protože je konec pracovního týdne, na řadě je i náš pravidelný výlet na zajímavá místa České republiky. Dnes se společně se Zdeňkou Kuchyňovou vydáme do města proslulého výrobou sirek - a tím je Sušice.

Sušice je nazývána bránou Šumavy. Vznikla kolem roku 790 jako osada u rýžoviště zlata na řece Otavě. Jak uvedla Zdeňka Řezníčková z místního muzea, právě postup při rýžování zlata dal zřejmě městu název.

"Rýžovalo se tak, že se překopávaly celé říční náplavy, které se přeplavovaly a pak se sušily na slunci. Takže jedna teorie praví, že to je od toho názvu sušiti, jako sušiti písek. Další varianta je, že německy se Sušice řekne Schüttenhofen a to v překladu znamená dvor na pískách, prostě místo nebo osada umístěná na říčních náplavách."

Vidíte, a jsme zase u suchého písku. Archeologické nálezy vypovídají o tom, že okolí Sušice bylo osídleno Kelty a nedaleko jsou i dvě významná hradiště. Sedlo u Albrechtic sloužilo místním obyvatelům několik staletí. Druhou lokalitou je tzv. Obří hrad, což je místo poměrně záhadné.

"Protože zbytky hradiště se tam našly, ale nic nenapovídá tomu, že to místo bylo nějak trvale osídleno. Takže se spíš soudí, že šlo o místo, které mělo sloužit jako útočiště v dobách nebezpečí a nebo jako místo, které sloužilo nějakým kultovním náboženským účelům."

V průběhu staletí se Sušice vždy spoléhala na obchod, ležela totiž na důležité obchodní cestě z Bavor do Prahy na tzv. zlaté stezce. Nevozilo se však zlato, ale sůl, která jak známe všichni z pohádek je nad zlato. Velký rozkvět však přineslo Sušici až 19. století. Město se tehdy proslavilo výrobou zápalek. Tu sem zavedl zdejší rodák - truhlářský tovaryš Vojtěch Scheinost a to díky své manželce, se kterou se seznámil ve Vídni.

"Tajemství výroby zápalek znala právě Šejnostava manželka Marie Urbancová, která se tento recept naučila ve Vídni u vídeňského lékárníka Römera a těch znalostí využila tady v Sušici, takže vlastně kromě ženy stála na začátku i malá průmyslová špionáž."

"Mě se často lidé ptají, jestli se v Sušici ještě sirky vyrábí. Tak ano, vyrábí se sirky. Sušická sirkárna má v současné době asi 200 zaměstnanců a ty trhy, kam se sirky vyváží jsou zejména Indie, Jihoafrická republika a myslím si, že sušická sirkárna celkem prosperuje."

"Je spojena se zámkem v nedalekých Volšovech, kde žil zámecký pán hrabě Hromerskirch, který měl vyhlédnutou nevěstu v Sušici a chystal se na námluvy. Legenda praví, že požil větší množství alkoholu, takže v rozvernosti rozstřílel obraz, tuším Panny Marie a pak se v tom ovíněném stavu vydal na koni do Sušice. Údajně dojel do Sušice a na náměstí a před domem té své vyvolené nevěsty se kůň splašil a pána shodil ze sedla. On narazil hlavou o kámen, který byl na náměstí a na místě se zabil a ten kámen na tom náměstí je dodnes."

Pověst říká, že to byl trest za to, že hrabě poškodil svatý obraz. Na kámen se během věků zapomnělo. Když se však dělala ve druhé polovině 20. století rekonstrukce náměstí, tehdejší ředitel muzea údajně ten správný kámen našel a dodnes je usazen uprostřed náměstí nedaleko kašny.

A právě centrum města se stalo nedávno svědkem oslav. Sušice slavily 730 let od svého založení. Tehdy bylo totiž Sušicko připojeno trvale k českému království.

Zajímavé památky však nabízí jen Sušice, ale i okolí města, které je protkáno sítí cyklostezek. Můžete dojet například ke kostelíku, kterému se říká Andělíček.

"To je takové poutní místo, je to kostelík, který je nad Sušicí. Je krásně osvětlen a z Andělíčka je nádherný rozhled po celé Sušici. Letos oslavuje také jubileum. Je to 130 let od prvního vysvěcení."

Jak dodala starostka Jiřina Rippelová, nejen na Sušici, ale až do Prahy nebo na Alpy se pak můžete podívat z rozhledny na vrchu Svatobor. Zde byly objeveny chaty a pohřebiště z 11. století. A dokonce i perly, které se v Čechách vyskytovaly poměrně zřídka a jsou důkazem čilých obchodních kontaktů. Svatobor je také opředen mýtem pravěkého obětiště. Vedl k tomu jednak název vrchu i středověký svícen, považovaný za staroslovanského bůžka.

10
49.231220200000
13.519146000000
default
49.231220200000
13.519146000000