Situace Vietnamců v České republice

V České republice žije oficiálně zhruba 22 000 Vietnamců, podle nich samotných je jejich komunita až třikrát tak větší. Přestože většina z nich má v Česku trvalý pobyt, do české společnosti se příliš nezačleňují. Více Daniela Vrbová.

Vietnamci začali přicházet do České republiky jako studenti a pracovní síla v roce 1956 na základě mezivládní dohody o pomoci poválečnému Vietnamu. Dohoda sice vypršela v roce 1990, ale mnoho Vietnamců našlo způsob, jak v České republice zůstat natrvalo: s českými občany zakládali obchodní společnosti, čímž získali pracovní povolení i povolení k pobytu. Jejich příliv pokračoval i v 90.letech a dnes přicházejí Vietnamci do Česka samostatně podnikat nebo za příbuznými. Přestože tu někdy žijí i desítky let, do většinové společnosti se příliš nezačleňují. Stanislav Brouček z Etnologického ústavu si myslí, že důvodem je jazyk.

"Ta integrace je přes ten jazyk velmi, velmi obtížná z jejich strany. To z toho důvodu, že sem vlastně přišli s představou a cílem, že tady budou přibližně rok. Čili oni sem přijdou na rok na dva a už se to prodlužuje a už jsou tady deset let... čili to provizorium je jejich základní charakteristika na jedné straně a na druhé straně je to základní překážka při integraci z jejich strany."

Vietnamská komunita není v Čechách pevně organizovaná. Stanislav Brouček se domnívá, že to vychází z individualistické mentality Vietnamců. Přesto v České republice vychází pět vietnamských časopisů, které přetiskují zprávy z Vietnamu. Kromě toho mohou tuzemští Vietnamci sledovat přes satelit vietnamskou televizi.

Většina Čechů se s Vietnamci takřka nestýká a setkává se s nimi většinou jen na tržižštích. Na vztah Čechů k Vietnamcům jsme se zeptali v pražských ulicích.

Prodávají šunty a berou lidem práci....

Vyloženě výhrady k nim nemám.

Myslím si, že mají právo tady podnikat.

Já se s nimi nijak nestýkám, tady je víc takovejch lidí,jako jsou oni.Podle Stanislava Broučka z Etnologického ústavu nemají Vietnamci pocit, že by byli nějak negativně vnímáni."Stále trvá to, že Česká republika vůči Vietnamcům z hlediska vietnamského názoru se chová dost vstřícně."Stanislav Brouček však poukazuje na to, že pokud se Vietnamci snaží ztotožnit s českou společností a jdou např. fandit českému hokeji, vnímají Češi jejich přítomnost negativně. Za součást své společnosti je totiž nepovažují.

Autor: Daniela Vrbová
spustit audio