Ukrajinci v Čechách

V dnešním vysílání zahajuje česká redakce Radia Praha cyklus reportáží a rozhovorů o životě národnostních menšin v České republice. Postupně bychom Vám tak chtěli představit jak příslušníky početných etnik, jako jsou například Romové, Slováci nebo Poláci, tak i takové menšiny, které mají v našich zemích jen poměrně malé zastoupení, například Gruzínci, Afričané nebo lidé pocházející z islámských zemí. Chtěli bychom ukázat jejich každodenní život i soužití s majoritní českou společností. Připravila Milena Štráfeldová.

Na začátek našeho cyklu jsme zařadili rozhovor s ukrajinskou dělnicí, která pracuje v jedné ze severočeských plastikářských firem. Podle posledních údajů ministerstva vnitra z prosince roku 2000 legálně žije a pracuje v České republice přes padesát tisíc Ukrajinců, odhady ilegálních imigrantů se přitom pohybují kolem jednoho sta až tří set tisíc osob. Většina z nich tu v důsledku složité ekonomické situace na Ukrajině hledá práci. Za prací, i když zcela legálně, do Čech přišla i Marija Dimiš, které jsem položila několik otázek: Podle šetření, které proběhlo v závěru 90. let na ministerstvu vnitra, bude počet Ukrajinců na trhu práce v České republice i nadále vysoký a průběžně roste i počet těch, kteří zde chtějí zůstat natrvalo.