Visegrádské gymnázium

Od letošního září se v pražském soukromém gymnáziu Pod Vyšehradem otvírá první ročník čtyřletého studia zaměřeného na země Visegrádské čtyřky. Jedná se o první vzdělávací projekt tohoto druhu v České republice. Více informací má Milena Štráfeldová.

Projekt "Učíme se spolu" je určen především pro studenty ze zemí V4, tedy z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Během čtyřletého studia jim má umožnit nejen to, aby se dále vzdělávali v mateřském jazyce, ale aby získali i širší přehled o zemích střední Evropy a základech evropanství. Podle ředitelky Polské školy Alicie Ruczajové, která s gymnáziem "Pod Vyšehradem" úzce spolupracuje, totiž mezi obyvateli zemí Visegrádů chybí vzájemná informovanost:

"Přestože jsme měli v dějinách mnoho společného a jsme blízkými sousedy, víme dnes o sobě velmi málo. Zvláště mladí lidé lépe znají Ameriku nežli kulturu okolních zemí."

Autorka projektu Heide Schwarzcová vycházela z toho, že hlavně v Praze žije mnoho cizinců ze zemí V4 se svými rodinami. Ti na jedné straně chtějí, aby se jejich děti integrovaly do české společnosti, současně ale stojí o to, aby si dál rozvíjely znalost své původní mateřštiny, historie, tradic a současných reálí země, odkud pocházejí. Heide Schwarzcová se také nechala inspirovat obdobným vzdělávacím programem, který vzniká na Slovensku.

"Žije tady hodně Slováků, já jsem taky ze Slovenska, je tady hodně zástupců Maďarů a Poláků. A přišlo mi líto, že v Bratislavě vznikla první nadace, která podporuje školství a poznávání těch národů, a v Čechách nevznikla."

Projekt "Učíme se spolu" počítá s angličtinou a češtinou jako vyučovacími jazyky, studenti však budou mít i rozšířenou výuku polštiny, maďarštiny a slovenštiny. Současně budou studovat i základy práva zemí V4, získají znalosti o jejich společenském uspořádání, kultuře a dějinách středoevropského prostoru. Ředitel gymnázia "Pod Vyšehradem" Jiří Schulz k tomu dále uvedl:

"Projekt sleduje i integraci ve společné Evropě a jazykovou gramotnost a výchovu k demokracii a evropskému občanství. Počítáme s výměnnými pobyty a zájezdy do zemí Visegrádské čtyřky tak, aby se studenti mohli obohatit studiem kulturních tradic a zvláštností jednotlivých zemí."

Nový vzdělávací projekt již získal podporu velvyslanectví i kulturních středisek zemí Visegrádské čtyřky, která sídlí v Česku. V současné době jeho autoři spolupracují na přípravě obdobných projektů v Maďarsku a Polsku. Jejich cílem je vytvořit v zemích V4 síť podobně zaměřených škol, která by umožnila vzájemné výměny studentů a informací.