Škoda Praha může zaplatit za Temelín pokutu až 350 milionů Kč

Sankce 350 milionů korun plus penále za každý den prodlení hrozí Škodě Praha, generálnímu dodavateli Jaderné elektrárny Temelín, pokud do května nepředá do provozu první blok elektrárny Temelín. Vyplývá to ze smlouvy s provozovatelem Temelína a.s. ČEZ. Pracovníci Škody Praha, kteří se podíleli na opravě vibrujícího rozvodu k turbíně prvního bloku jaderné elektrárny Temelín, zjistili 31. ledna na jedné z větví potrubí trhlinu. Technici Škoda Energo poté potrubí vyřízli a nahradili novým. Vůči ČEZ, která je investorem stavby, nese zodpovědnost za dodávky generální dodavatel Škoda Praha. Jemu nesou garance za subdodávky subdodavatelé.