Slabinou ředitele Balíka byla investiční oblast, tvrdí ministerstvo

Национальная библиотека

Asi málokterá událost ve světě knihoven vzbudila takovou pozornost, jako v létě nečekané odvolání Vojtěcha Balíka z funkce ředitele Národní knihovny v Praze. Spontánně vyjadřovaná podpora ze strany jeho kolegů, Pen-klubu a odborových organizací vyústila v otevřený dopis ministrovi kultury Pavlu Dostálovi, v němž jsou kritizovány způsob a nejasné zdůvodnění tohoto kroku. Událost znovu připomnělo samo ministerstvo, když koncem minulého týdne udělilo Vojtěchu Balíkovi cenu za digitalizaci a automatizaci knihoven.

Ministr kultury Pavel Dostál odvolal Vojtěcha Balíka v červnu letošního roku, po čtrnácti letech, kdy nebyl na funkci ředitele Národní knihovny vypsán další konkurs. Vojtěch Balík připustil určité náznaky nespokojenosti ze strany ministerstva vůči své osobě. Přesto bylo odvolání nakonec náhlé a nedostatečně odůvodněné. Kritici postupu ministerstva Balíkovy kvality hájí. Hovoří Ivan Binar, předseda Obce spisovatelů:

"Je s podivem, že byl propuštěn ze své práce odborník, odborník, který má za sebou výsledky, výsledky, za které ho ministerstvo, které ho odvolalo, nyní ocenilo! Cena ministerstva kultury byla udělena v kategorii informační počin právě PhDr. Balíkovi za podíl Národní knihovny na automatizaci knihoven v České republice a za rozvoj digitalizace vzácných a ohrožených dokumentů. Je to škoda, když se zbavují člověka, který neudělal žádnou chybu, za niž by musel být zproštěn této funkce."

Proč byl tedy podle vás Vojtěch Balík odvolán?

"To já opravdu nemohu posoudit. Pan ministr může odvolat ředitele Národní knihovny a odvolal ho."

Říká Ivan Binar. Zeptejme se tedy ministerstva, jaké důvody vedly v červnu k odvolání ředitele Národní knihovny. Za nemocného ministra Dostála hovoří náměstek Zdeněk Novák:

"Nebyl s to zajistit standardně stejně vysoké kvality činnosti Národní knihovny na všech úsecích, které v Národní knihovně řídil, a zejména v oblasti investiční ty výstupy nedosahovaly kvality výstupů v oblastech jiných, jako je třeba digitalizace nebo automatizace knihoven."

Do výběrového řízení na nového ředitele se po Balíkově odvolání nikdo nepřihlásil. Ministr poté oslovil bývalého ředitele Českého rozhlasu Vlastimila Ježka, který v posledních letech pracoval v redakci časopisu Naše rodina a spoluvlastní uměleckou agenturu. Proč byl podle Ježka jeho předchůdce odvolán?

"Mám-li vyslovit svůj názor, tak si myslím, že právě proto, že nastala chvíle, kdy knihovnické procesy dovedl do určitého stupně dokonalosti a kdy nadchází nutnost dávat větší akcent na tu neknihovnickou část práce. Ta je také součástí práce ředitele. Jestli to ministerstvo mohlo udělat jiným způsobem, to určitě ano, ale to je věc ministerstva a Vojtěcha Balíka."

Jaké konkrétní úkoly v neknihovnické části práce tedy před Ježkem nyní stojí? Nejtěžší bude prý vybudování nového depozitáře a oprava Klementina, jako architektonické a kulturní památky:

"Klementinum je kapacitně malé, jsou věci, které tady nikdy neuděláte, Hostivařský depozitář je nevyhovující a také se rychle plní, takže my nemáme víc než 6 let na to, abychom postavili novou knihovnu, kam chceme umístit moderní fondy včetně depozitáře a služeb, a abychom začali opravovat Klementinum. To je to, co považuji za svůj hlavní úkol. Řekl bych, že bude tkvět v neknihovnických činnostech."

Jak uvedl současný ředitel Vlastimil Ježek při předání cen Knihovna roku, odvolaný Vojtěch Balík zůstává pro následující měsíce v knihovně jako poradce ředitele.