Sloup Nejsvětější Trojice ukrývá kapli s unikátní akustikou. Kazatel byl slyšet na celém náměstí

Sloup Nejsvětější Trojice, Olomouc, foto: Zdeňka Kuchyňová

Postavit krásný honosný sloup. To bylo cílem stavitele sloupu Nejsvětější Trojice v na Horním náměstí Olomouci Václava Rendera. Morové sloupy se v Evropě začaly stavět na počátku 17. století. Vzorem byl sloup na náměstí Santa Maria Maggiore v Římě, vztyčený roku 1614. Olomoucký monument z pískovce byl postavený zhruba o sto let později a patří tak k posledním příkladům této módní vlny. Svojí výzdobou i rozměry je však jedinečný a to je také důvod, proč je od roku 2000 zapsán na seznam památek UNESCO.

Sloup Nejsvětější Trojice,  Olomouc,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Stavba začala v roce 1716 a skončila až v roce 1754. Jeho autorem byl Václav Render, olomoucký kamenický mistr a zámožný občan. Celou stavbu, která stála 11 tisíc zlatých, platil ze svých finančních prostředků. To byla velká částka, za kterou se dalo postavit několik paláců, které stojí kolem náměstí. To vše spolkla pouze stavba sloupu Nejsvětější trojice a byla to osobní ambice stavitele Rendera, který chtěl postavit nejhonosnější sloup svého druhu ve celé střední Evropě," a to se mu také povedlo, uvedl průvodce Roman Smutný.

Vysvěcení sloupu se zúčastnila i císařovna Marie Terezie

Na sloupu Nejsvětější trojice jsou jak postavy svatých, tak postavy, které souvisí s historií českých zemí, i samotné Olomouce.

Roman Smutný,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Je tam sv. Václav, zemský patron sv. Vojtěch. Dále Jan Sarkander, ten byl v Olomouci umučen a má zde i svou kapli. Úplně nahoře jsou nejbližší sv. rodině, Anna a Jáchym, což jsou rodiče Panny Marie, sv. Josef a sv. Jan Křtitel. Je zde i sv. Alois Gonzaga, ochránce všech studentů, protože Olomouc byla už v té době, kdy se sloup stavěl, významným univerzitním městem."

Kolik je tam soch, máte je spočítané?

"Celkem je tam 18 soch, které jsou rozdělené do tří pater. V každém patře je šest soch. Kromě toho je tu 12 reliéfů 12 apoštolů a tři reliéfy zobrazení třech křesťanských ctností Víry, Naděje a Lásky."

Uvnitř sloupu je prostor. Existuje v Česku podobný sloup, který by byl uvnitř takto dutý?

Sloup Nejsvětější Trojice,  Olomouc,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Určitě neexistuje takový, který by měl uvnitř takovou unikátní kapli. Kaple má kruhový tvar. Uvnitř dříve stával pouze kazatel. To, co říkal, lidé slyšeli na náměstí, kde také stáli. Díky skvělé kamenné akustice se vše, co řekl uvnitř, přenášelo na náměstí a výborně to tam rezonovalo. Na tehdejší dobu to byla docela zajímavá technická myšlenka."

Zkoušel jste tu akustiku?

"Já už jsem to nemohl vyzkoušet, protože dnes jsou tam skleněné výplně a ty tam dříve nebyly. Dokud se to nezasklilo, tak bylo možné přednášet uvnitř, ale dnes už to možné není. Dá se tam chodit během turistické sezóny, pokud tam je průvodce."

Jaké jsou rozměry sloupu? Jak je vysoký, široký?

Sloup Nejsvětější Trojice,  Olomouc,  foto: Zdeňka Kuchyňová
"Celková výška je 32 metrů a šířka 16,5 metru. Je to skutečně nejhonosnější sloup svého druhu. Nahoře jsou dvě pozlacené měděné plastiky, to je výjev Nejsvětější Trojice: Otce, Syna a Ducha svatého a ještě je tam sv. Michael archanděl, který bojuje plamenným mečem proti kacířům. Na sloupu je také akt nanebevzetí Panny Marie, kterou vynáší do nebes dva andělíčci. To je vlastně takový pomyslný předěl mezi nebeskou a pozemskou sférou."

Dochovaly se zápisy z kronik, jak lidé na sloup reagovali?

"Byla to obrovská sláva. 9. září 1754 přijela do Olomouce za doprovodu kardinála Troyera a svého manžela Františka Lotrinského císařovna Marie Terezie. Byla to obrovská událost pro celé Olomoucko i české království, protože císařovna nejezdila tak často do moravských měst. To, že poctila svou přítomností vysvěcení sloupu, jen dokládá fakt, jak byl ten sloup cenný už v té době."

Sloup Nejsvětější Trojice,  Olomouc,  foto: Zdeňka Kuchyňová
Jaký byl osud jeho stavitele?

"On se dostavění sloupu nedožil. Zemřel v roce 1733. V té době sloup dosahoval pouze do výšky prvního patra. Stavby se potom ujali jeho hlavní asistenti a pomocníci, ať už to byl Jan Ignác, Filip Sattler či Ondřej Zahner. To jsou mimo jiné autoři mnoha olomouckých barokních kašen, které vznikaly v podobné době. Tihle stavitelé dokončili hlavní myšlenku Václava Rendera, který by z toho měl určitě velkou radost, ale bohužel slavnostního aktu odhalení se nedožil."

Pruský generál sloup ušetřil

Čtyři roky po vysvěcení sloupu byla Olomouc obléhána pruskou armádou a sloup Nejsvětější Trojice byl několikrát zasažen koulemi z pruských děl. Olomoučtí občané se bez ohledu na možné nebezpečí vydali v procesí žádat pruského generála, aby jeho vojáci na monument nestříleli.

Generál James Keith jim vyhověl, a byl sloup dalších škod ušetřen. Brzy po válce byl opraven a ostřelování připomíná pozlacená replika dělové koule.

10
49.585876470000
17.258010850000
default
49.585876470000
17.258010850000