Slovenské školství v ČR

V České republice žije podle posledních zveřejněných údajů asi dvě stě tisíc Slováků. Přesto zde neexistuje jediná základní nebo střední škola se slovenským vyučovacím jazykem. Na druhé straně české děti slovenštině již prakticky vůbec nerozumějí. Bližší informace o možnostech vzdělávání slovenské menšiny v Česku a výuky slovenských reálií na českých školách zjišťovala Milena Štráfeldová.

Slováci tvoří zdaleka nejpočetnější národnostní menšinu žijící v České republice. Přitom v době, kdy jiné menšiny usilují o výuku dětí ve vlastním jazyce, zanikla nedávno v Karviné poslední slovenská základní škola. Důvody jejího zániku vysvětluje předseda občanského sdružení Slovensko - český klub v Praze Vladimír Skalský:

"Zanikla ne kvůli nějakým zásahům státu, ten byl naopak velmi vstřícný. Ale kvůli skutečně klesajícímu, výrazně klesajícímu zájmu žáků a jejich rodičů."

Nezdařil se ani pokus založit Slovenské gymnázium v Praze, zájem o ně ze strany Slováků byl totiž minimální. Snaha slovenské menšiny asimilovat se v českém prostředí a dát dětem možnost vzdělávat se v jazyce většinové společnosti je mezi Slováky až překvapivě silná. Současně pouhých osm let po rozpadu federace se v českém prostředí rychle vytrácí dříve běžná dvojjazyčnost. To byl také jeden z důvodů, proč Slovensko-český klub spolu s českým ministerstvem školství, Univerzitou Karlovou a velvyslanectvím Slovenské republiky v Praze uspořádal letos v létě konferenci nazvanou Letní škola tolerance, kde se o těchto problémech jednalo. O návrzích, které z této konference vzešly, Vladimír Skalský uvedl:

"Já se domnívám, že jedinou cestou v České republice je to, aby se rozšířila výuka slovenštiny a slovenských reálií přímo v českém školství, českých žáků. To má navíc velký význam nejen pro slovenskou menšinu, ale také pro samotné mladé a malé Čechy, kteří by si asi měli zachovat dvojjazyčnost a mají s jejím zachováním obrovské problémy."

Na základě doporučení z této konference zadala ministerstva školství v Česku a na Slovensku analýzu školních osnov. Při setkání obou ministrů minulý týden ve slovenské Levoči zveřejnil Výzkumný ústav pedagogický její první výsledky. Vyplývá z nich, že současné české učební osnovy obsahují jen minimum údajů o slovenské literatuře, kultuře a historii. Oba ministři se dohodli, že do roku 2004 budou do učebních osnov v obou státech zařazeny informace o druhé zemi v daleko větším rozsahu.