Sloveso "být"

0:00
/
0:00

Sloveso být má u mnohých špatnou pověst už od základní školy. Učitelky češtiny, které úzkostlivě opečovávaly jazykový cit svých žáků, je vedly k tomu, aby se slovesu indoevropského původu ve školních slohových pracích na hony vyhýbali.

Je jasné, že bez tohoto „nežádoucího" slovesa to v češtině nejde. Ať už v jeho vlastním významu „existovat, trvat", jako zástupné sloveso pro pojmenování nejrůznějších stavů, ve významu „vlastnit, mít" anebo jako spona ve slovesně-jmenném přísudku.

Publicisté si jsou možná dobře vědomi toho, že sloveso být může působit nudně a obyčejně, a tak se ho snaží ozvláštnit. Například po sponě ve slovesně-jmenném přísudku čím dál častěji prosazují podstatné jméno v sedmém pádě. Po nesprávném, ale už docela vžitém obratu je pravdou se tak dostávají na světlo světa i další rádoby vznešeně znějící vyjádření jako je otázkou, je faktem, je škodou, je nesmyslem, je smůlou. Sedmý pád na sebe strhává pozornost, a možná na pisatele prozradí i něco víc.

Nářky na nedostatečné rozlišení jemného významového rozdílu při užití prvního nebo sedmého pádu ve jméně slovesně-jmenného přísudku se objevily už ve 30. letech 20. století. Přitom si to podle Pavla Eisnera zařídila čeština dobře: „Všechno, co je svou veškerou bytostí a trvale a bez ustání a z moci své imanence a svého předurčení, chce první pád." První pád po sponovém slovese být tedy vyjadřuje trvalost, stálost, neměnnost a obecnější platnost (např. jeho dědeček byl Němec), zatímco sedmý pád naznačuje spíše aktuálnost, dočasnost, přechodnost (např. dědeček byl novinářem). Pády ve jmenné části přísudku tedy nejsou libovolně zaměnitelné, první pád v přísudkovém jméně s sebou navíc nese příznak hodnocení. Je totiž rozdíl, řeknu-li je muzikant (tj. celým svým srdcem) či je básník (tj. opravdový) nebo je muzikantem (např. příležitostným, jedno z mnoha povolání). Právě v těchto případech, kde se dá syntaktická jemnost mezi prvním a sedmým pádem snadno přehlédnout, vítězí v současnosti sedmý pád. Stejně jako ve zmíněných výrocích je pravdou, je faktem, je otázkou apod. dává tvrzení příznak dočasnosti, momentálnosti. Oblíbené módní spojení, které autorovi zdánlivě dodává na vážnosti a zajímavosti, zároveň ukazuje na jeho odtažitý postoj k řečenému. Jako by se svým tvrzením až tolik nesouhlasil, jako by pouze tlumočil názory někoho jiného a sám se od nich distancoval. Naznačuje nám, že za chvíli může být všechno úplně jinak.

Příspěvek jsme poprvé vysílali 10. srpna 2008, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.