Slunečný, slunný, sluneční

0:00
/
0:00

Pro uživatele češtiny by snad bylo lepší, abychom je ani neupozorňovali na blízkost slov, která na základě své jazykové znalosti umějí bez problémů používat. Právě zdůraznění a uvědomění si jejich blízkosti může způsobit budoucí rozpaky a případně i chybu.

Slunné ráno, foto: www.czechtourism.cz
Přesto si dnes vezmeme trojici slov, která mají podobné tvoření. Dvě z nich patří mezi přídavná jména tvrdá, jedno mezi přídavná jména měkká. Jsou to: slunečný / slunný / sluneční.

Slovo slunečný (492) znamená sluncem prozářený a nejčastěji se spojuje, podle korpusu, se slovy - počasí, den, odpoledne, strana, ráno, místo, pobřeží, léto, víkend, obloha, stráň... Toto slovo se ale může používat i pro jevy, které jsou příjemné a optimistické, jak to vidíme v následující ukázce.

- Sedmnáctiletá Klára má slunečnou povahu po tatínkovi.

Slovo slunný (375) je synonymem ke slovu slunečný. Vidíme, že má podobné kolokace, to znamená, že se s ním spojují podobná slova - den, stanoviště, Kalifornie, poloha, počasí, místo, odpoledne, byt, Itálie, Florida, pláž... Když se ale podíváme do celých kontextů, ve kterých se slovo vyskytuje, vidíme, že má mnohem větší tendenci vyjadřovat optimismus a bezproblémovost abstraktních pojmů, s kterými se spojuje.

- Jasné a slunné myšlení starých Řeků

- ve Foglarově díle ...tvoří vždycky temný a záhadný protipól slunným příběhům

- někdo z nich ...se... hlásil ke slunným vzorům svého dětství

Frekvence slova slunečný jen asi o jednu pětinu převyšuje frekvenci slova slunný, což mě překvapuje, protože v mém povědomí je zcela bezpříznakové slovo slunečný. Slovo slunný má pro mě emocionální přídech. Pravděpodobně tento rys pociťují i ostatní uživatelé, protože slovo slunný je používané ve vysoké frekvenci např. s oblíbenými turistickými destinacemi - Kalifornie, Itálie, Florida, čímž dodává spojení jistou exotickou ozdobu. Podíváme-li se na spojení slunečný den a slunný den, druhé spojení zdůrazňuje intenzitu slunečního záření.

Slovo sluneční (3097) se vztahuje ke slovu slunce, jak nám to dokládají i slova, se kterými se přídavné jméno sluneční spojuje. Jsou to slova - záření, paprsek, soustava, světlo, energie, svit, aktivita, kolektor, skvrna...

Z této řady slov zdánlivě vybočuje spojení sluneční brýle. Ty nejsou sluncem produkovány, ani nevyužívají sluneční energii jako například sluneční lázně. Původně ale spojení znělo brýle proti slunci. Takže cestou tvoření do této skupiny patří.

(Čísla v závorce znamenají frekvenci v korpusu SYN2000).


Písnička Ivana Mládka o "zapeklité češtině" předeslala o čem je projekt, který vám na tomto místě Radio Praha nabízí.

Nejedná se o kurz českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.

Seriál připravila Věra Schmiedtová - vědecká pracovnice Českého národního korpusu. O jakou instituci se vlastně jedná a o čem v novém seriálu uslyšíte, se dozvíte z následujícího rozhovoru, který s paní Schmiedtovou natočil Jaromír Marek..... Pozorování jazyka byla ověřena v Českém národním korpusu, podrobnosti o něm najdete na internetové adrese ucnk.ff.cuni.cz