Smrt Jana Masaryka. Český rozhlas má k události unikátní zvukový záznam

Jan Masaryk, foto: archiv ČRo

Nad podivnými okolnostmi smrti Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta a poválečného ministra zahraničí, ke které došlo 10. března 1948, se stále vznáší otazníky. Oficiální komunistickou verzi o sebevraždě se v průběhu času podařilo vyvrátit. Poslední vyšetřování v roce 2003 přineslo závěr, že se jednalo o vraždu spáchanou neznámým pachatelem. Český rozhlas nyní k této tragické události získal unikátní zvukové svědectví.

Jan Masaryk,  foto: archiv ČRo
Jana Masaryka našli mrtvého ráno 10. března 1948 na nádvoří Černínského paláce pod okny jeho služebního bytu. Jedním z prvních u Masarykova těla byl policista Vilibald Hofmann. Ten po dvaceti letech své vzpomínky na tuto událost nahrál na magnetofon u své sestřenice Mileny Grulichové v Karviné. Její manžel Jindřich Grulich nyní na nahrávku upozornil badatelku Václavu Jandečkovou a ta ji poskytla Českému rozhlasu.

Dvacetiminutový záznam se liší od protokolu, který Hofmann sepsal bezprostředně po návratu na služebnu v březnu 1948. Podle Jandečkové jsou ale policistova slova věrohodná.

"Na nahrávce kriminalistickým způsobem popisuje celou událost, upozorňuje na detaily, které by nás měly vést k tomu, jaká byla skutečnost. Popsal také způsob ohledání těla, důležitý je časový snímek. Musel třeba podepsat dokumenty, že se žádné písemnosti nenalezly, ale nebyla to pravda.“

To není původní snímek

Portrét Vilibalda Hofmanna s nahraným rozhovorem,  foto: Tereza Šťastná,  archiv ČRo
Nahrávka vznikla v květnu 1968 v rodinném prostředí, v kuchyni Grulichů, a to krátce poté, co Vilibald Hofmann přišel znechucen z výslechu na generální prokuratuře, která znovu prošetřovala smrt Jana Masaryka, a kde viděl fotografie mrtvého ministra.

"To není původní snímek, to už je nebožtík upravený k fotografování,“ zní na nahrávce. Hofmann tak zpochybnil oficiální fotografie Masarykova těla. Chybí na nich kapesník s kůstkami z roztříštěných nártů, které na pokyn lékaře sesbíral, a v kapesníku přiložil k tělu.

Jindřich Grulich to považuje za důkaz, že jsou snímky naaranžované. „Kdykoli se podívám na fotku Jana Masaryka a nevidím tam ten kapesník, tak říkám, že to bylo uděláno později,“ vysvětlil Českému rozhlasu.

Pavel Carbol,  foto: Rostislav Šimek,  ČT Ostrava
Historik Pavel Carbol to vnímá jako zajímavou hypotézu. „Že s tím tělem bylo manipulováno a že bylo z ložnice přineseno odpoledne zpět na nádvoří k focení.“

Nahrávka obsahuje spoustu informací, mimo jiné také dopis, který Jan Masaryk údajně psal Stalinovi, jen naprosto v jiném znění.

Badatelka Václava Jandečková na základě záznamu už podala podnět k Městskému státnímu zastupitelství, aby znovu otevřelo vyšetřování Masarykovy smrti. „Zvukový záznam je překvapení pro nás pro všechny. Kauza je nesmírně složitá, zajímá nejen lidi v České republice, ale i v zahraničí,“řekla Českému rozhlasu.