Souboj rodů

Od července příštího roku už nebudou české úřady vyžadovat, aby ženy měly na konci svého příjmení tradiční koncovku - ová. Nový zákon, který tento průlom umožňuje, schválili minulý pátek poslanci. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Feministky, především ze Spojených států, už delší dobu nesmírně rozhořčuje přechylování českých ženských příjmení. Považují to za sexistickou tradici Čechů s jasnou mužskou dominancí. Vždyť koncovka - ová - na konci příjmení přece znamená, že žena náleží muži. To je samozřejmě nesmysl, ale vysvětlujte to cizojazyčným feministkám! Ostatně, kdyby se bývaly zajímaly o celý problém opravdu vážně, zjistily by, že už podle existující normy se příjmení vůbec nemusí přechylovat, pokud končí samohláskou, což může doložit třeba známá zpěvačka Petra Janů. Tisková mluvčí ministerstva školství se sice jmenuje Vladimíra Al-Malikiová, ale stejně tak si mohla nechat příjmení Al-Maliki. Z čehož ovšem vyplývá, že jde o otázku ryze gramatickou a ne sexistickou.

Dosud platný zákon rovněž umožňuje kompromis, takže, když se třeba Jarmila Drahokoupilová nechce po svatbě jmenovat Jarmila Clintonová, ale přesto mít manželovo příjmení, může nakonec i pro české úřady oficiálně existovat coby Jarmila Clinton- Drahokoupilová. Zajímavé je, že určitá cizí jména chápaná citátově se užívají v Česku téměř vždy v nepřechýlené podobě, třeba Brigitte Bardot, Sophia Loren nebo Agatha Christie. Je to jakoby značka kvality. Faktem ale je, že pravidla českého pravopisu působí leckdy problémy ve styku se zahraničím. Například při právních úkonech týkajících se dědictví, uznávání manželství a rodičovství, jmen dětí apod. Nemluvě už o tom, že pan Novák sotva vysvětlí puritánskému recepčnímu v hotelu, že paní Nováková je jeho zákonná manželka. Všechny tyto okolnosti vzali poslanci v úvahu, když schvalovali nový zákon o matrikách. Od příštího roku tedy budou mít české ženy možnost výběru, zda používat příjmení podle pravidel české mluvnice, či nikoli.