Současní historikové mění pohled na vznik první světové války

Celá Evropa si letos připomíná sté výročí vzniku tzv. Velké války. Jde samozřejmě o první světovou válku, která vypukla v červenci roku 1914. Záminkou k ní byl atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu. 28. června 1914 byl se svou manželkou Žofií Chotkovou zastřelen během inspekční cesty v Bosně. Dnešní historikové ale říkají, že střelba v Sarajevu byla už jen jakousi poslední kapkou. Válečný konflikt, který měl za čtyři roky až deset milionů obětí, se ve skutečnosti připravoval dlouho předem. Historikové Ivan Šedivý a Martin Kovář z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ale debatují také o tom, jakou roli v průběhu války sehrály čs. legie, jakou pověst měli čeští vojáci, kteří bojovali prakticky na všech válečných frontách, a jaký význam přičítaly západní mocnosti vzniku samostatného Československa v roce 1918.