Soudkyně Brožová opět pod tlakem

Iva Brožová, foto: ČTK

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil navrhl zahájit kárné řízení s předsedkyní Nejvyššího soudu Ivou Brožovou. Důvodem je téměř čtyřicetimilionová pokuta, kterou Nejvyššímu soudu uložil finanční úřad, a její zatajení před ministerstvem. Soudkyně Brožová, která už vyhrála čtyři spory s prezidentem Václavem Klausem a resortem spravedlnosti, se i nyní brání a svou vinu odmítá.

Iva Brožová, foto: ČTK
Oficiálně byl návrh na zahájení kárného řízení se soudkyní Brožovou podán kvůli závažnému porušení zákona o majetku státu a porušení povinnosti při výkonu veřejné správy. Iva Brožová označila postup ministerstva za pokračování útoků na nezávislost soudní moci. Tvrdí, že chyba soudu byla pouze administrativní. Rozhodně popírá, že by způsobila nějakou, byť sebemenší, finanční ujmu:

"K žádnému schodku nedošlo. Každá koruna, která byla proinvestována, je koruna, která je buď proinvestována do budovy nebo do zařízení Nejvyššího soudu. Právě proto, že se jednalo o pochybení tohoto typu, dnešním zákonodárcem kvalifikované jako méně závažná, zvolili jsme přiměřeně tomu postupy. Považuji to za pokračování snah docílit mého odstranění z funkce předsedkyně Nejvyššího soudu, tentokrát za použití pochybení, ke kterým skutečně došlo, nicméně pochybení, která jsou v jiných, srovnatelných případech řešena jinak."

Iva Brožová říká, že ministerstvo financí v 98 procentech podobných případů, tedy pokut uložených soudům nebo státním zastupitelstvím, tyto sankce promíjí. Resort financí to nechtěl komentovat. Tyto případy se prý řídí daňovými předpisy a dotčené subjekty jsou podle mluvčího resortu vázány mlčenlivostí. Soudkyně Brožová však chce proti rozhodnutí ministerstva financí podat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu.

Iva Brožová, foto: ČTK
Sociálnědemokratická stínová ministryně spravedlnosti Marie Benešová je přesvědčena, že pokuta je pro kárné řízení jen zástupný problém:

"Ministerstvo spravedlnosti mnohdy v minulosti ztrácelo ve velkém peníze, viz plýtvání pana exministra Němce, a nikdo na to nereagoval. A tady se najednou reaguje kárnou žalobou. Myslím si, že ve skutečnosti za tím je panika z volby prezidenta České republiky."

Marie Benešová také prohlásila, že je za tím zákulisní justiční mafie, která se snaží plně ovládnout justici, aby sloužila v zájmu vládnoucí garnitury. To jsou ale podle prezidenta Soudcovské unie Jaromíra Jirsy velmi silná slova:

"Já si myslím, že čeští soudci mají hříchy, nemají v některých případech čisté svědomí, zejména pokud se týká průtahů a postupů v řízení, ale jestli něco vím bezpečně, tak je to to, že čeští soudci skutečně nerozhodují tak, jak píská některá politická strana. A jestli něco takového paní Benešová tvrdí, a jestli tvrdí, že tady funguje jakási justiční mafie, tak to jsou skutečně silná slova, která by také měla nějakým způsobem věrohodně vysvětlit."