Spor o volební kauce

Zajímavá kauza provází letošní předvolební kampaň. Totiž spor o volební kauce, jejichž zpalcení podmiňuje kandidaturu té či oné politické strany v jednotlivých volebních regionech. Nebo možná bychom měli mluvit v minulém čase, podmiňovala. Krajské soudy se totiž nedokážou shodnout, zda se voleb může zúčastnit i strana, která povinný volební příspěvek nezaplatila. Více Jaromír Marek.

Spor má na svědomí nově vzniklá strana Akce za zrušení Senátu. Ta zaplatila kauci jen v Plzeňském kraji. Kandidovat chce ale v celé republice, a proto se v ostatních krajích obrátila na soudy. Ty rozhodly každý po svém.

Zatímco soudy v Českých Budějovicích, Ostravě a Brně rozhodly, že strana může kandidovat ve volbách i bez zaplacení kauce, v Libereckém, Ústeckém, Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji naopak vynesly rozsudek, že straně nemohou být vytištěny volební lístky.

Jak k tomu došlo? Ústavní soud v roce 2000 rozhodl, že tehdejší volební kauce ve výši 200 tisíc pro každý kraj je v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Jenže poslanci zákon doplnili o novou kauci, tentokrát ve výši patnácti tisíc. Takový je tedy zákon. Chybu udělali ti soudci, kteří nyní kauci nevyžadovali. Proč? To je otázka pro Jana Bártu z Ústavu státu a práva Akademie věd.

"Soudci se trochu spletli, protože si myslí, že jsou ústavní soudci a mají právo neužít zákon. Nemůžou si říct: tento zákon je proti Ústavě a já ho neaplikuji."

Soudci poněkud předběhli dobu. Je pravděpodobné, že Ústavní soud kauci ze zákona definitivně vymaže, ale dokud tak neučinil, platí zákon tak jak je. Ale protože soudy ve volebním zákoně rozhodují prvoinstančně a do voleb zbývá už jen pár týdnů, nastane v letošních volbách paradoxní situace. V několika volebních krajích bude kandidovat strana, která nezaplatila volební kauci.