Staré struktury a EU

Zatímco v Praze hodnotila Sociální demokracie dva roky svého vládnutí probíhalo v Bruselu setkání evropského komisaře pro rozšiřování Evropské unie Güntera Verheugena s podnikateli z členských států. Günter Verheugen na něm prohlásil, že Evropskou unii znepokojuje vliv někdejších komunistů na ekonomiky zemí střední a východní Evropy. Dále už informuje Hanka Bakičová.

"Víceméně ve všech kandidátských zemích existuje škodlivé spojení mezi novými ekonomickými strukturami a starými politickými strukturami, řekněme nomenklaturou, která se sice přeměňuje, ale jde o stále stejné lidi. Spojení mezi nimi není velmi průzračné, ale vidíme ho" řekl Verheugen podnikatelům z Evropské unie. Dále komisař pro rozšiřování EU prohlásil že, si není jist zda staré struktury ovládají ty nové nebo naopak, ale že v každém případě tato situace vytváří problém pro zahraniční investory.

Z vystoupení Güntera Verheugena nebylo jasné, zda se jeho upozornění týká jen některých nebo všech postkomunistických států. Srůstání politických a ekonomických struktur však podle něj vytváří hrozbu pro vnitřní trh Unie v případě vstupu nových zemí do EU. Verheugen připomněl, že tento nešvar je umožněn neexistencí jasných pravidel v podobě zákona o státní službě a korupci a špatným soudnictvím. Připomněl, že není důležité, kolik zákonů se přijme, ale jak se uplatňují. Evropská unie chystá tento aspekt prosrůstání zpracovat do zpráv hodnotících připravenost jednotlivých kandidátských zemí na vstup do EU. Kdyby země Unie mohly poukazovat na moc bývalých nomenklaturních struktur mohlo vy to vytvořit vážnou politickou překážku pro aspirace ředy uchazečů. V reakci na slova Güntera Verheugena český ministr zahraničních věcí Jan Kavan na tiskové konferenci ke dvouletému vládnutí sociálnědemokratického kabinetu řekl, že Evropská komise podle něj v letošní výroční zprávě pochválí Českou republiku za boj proti hospodářské kriminalitě. Kavan se to prý dozvěděl neformální cestou.

Shodou okolností ve stejný den, kdy se konala konference v Bruselu, tedy v pondělí, se v Praze sešel Vládní výbor pro evropskou integraci, který hodnotil připravenost České republiky na přidružení k patnáctce. Podle ministra Kavana se podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Nicméně rezervy stále jsou, ale ty je nutno podle Kavana přičíst především parlamentu, který blokuje přijímání některých důležitých vládou předkládaných předloh zákonů. Hlavním tématem programu jednání vládního výboru, ale byla oblast životního prostředí. Tato oblast je nejdražší a nejkomplikovanější ve sjednocování s požadavky Evropské unie. Jak uvedl ministr životního prostředí Miloš Kužvart, žádá Česká republika po vstupu do EU o sedm tak zvaných přechodných období. Nejdůležitější z nich se týká otázky vodní politiky.

Dodejme ještě, že zprávu hodnotící připravenost České republiky na vstup do EU by měla Unie vydat na podzim tohoto roku.

Autor: Hanka Bakičová
spustit audio