Stát se dohodl s církvemi na majetkovém vyrovnání, rozhodne ale parlament

Až 267 miliard korun by měly v příštích šedesáti letech dostat církve za majetek, který jim za totalitního režimu zabavil stát. Na majetkovém vyrovnání se v prosinci dohodli zástupci vládní koalice a církví. Na podrobnosti jsme se zeptali mluvčí ministerstva kultury Marcely Žižkové:

Jednání o majetkovém vyrovnání s církvemi se vlekla řadu let. Co je pomohlo odblokovat?

"Jednak to byla priorita ministra kultury Václava Jehličky a současné vlády, která chce řešit tuto otázku. Ta je vlastně stará šedesát let a osmnáct let po revoluci je stále otevřená. Určitě ke zdárným výsledkům jednání pomáhá i dobrá vůle všech partnerů. A v neposlední řadě je zde neudržitelný stav, pokud jde o rozvoj obcí a měst, blokovaných takzvanými blokačními paragrafy."

Největší odškodnění půjde směrem ke katolické církvi. Jakým způsobem se tedy stát chce s katolickou církví vyrovnat?

"Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který už nelze vydat, a takzvané naturální restituce. To znamená faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly a který drží stát od února 1948. U církví a náboženských společností se pak bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, která zahrne odškodnění za majetek, který už nelze vydat."

A pokud se stát vyrovná s církví finančně, bude přesto i nadále přispívat na její provoz a třeba i na opravy památek?

"Ano. Je nutné říci, že budoucí zákon zruší veškerá ustanovení takzvaných blokačních paragrafů a zákon z r. 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Do toho ale musí být nově upravena další spolupráce mezi státem a církvemi, například právě v oblasti školství, zdravotnictví a podobně. Bude tak rozhodně zaručena kontinuita fungování církevních škol, nemocnic, údržba památek atd."

Vy už jste to naznačila, pokud jde o odškodnění dalším církvím v ČR. Můžete to ještě trochu upřesnit?

"V církevní komisi, která je partnerkou komise vládní, jsou poměrně zastoupeny ty církve a náboženské společnosti, kterých se vyrovnání bude týkat. To znamená, že je pamatováno na všechny církve, kterým bylo v minulosti ukřivděno."

Vláda bude plán odškodnění církví posuzovat začátkem příštího roku. Když ho prosadí v parlamentu, budou církve dostávat náhradu od roku 2009. S odškodněním církví ve výši 267 miliard však nesouhlasí část vládní ODS. Lidovci ale očekávají, že ODS nakonec vyrovnání podpoří. Podle Mladé fronty Dnes by to jinak mohlo mít dopad na volbu prezidenta v únoru příštího roku.