Státní rozpočet sněmovna vrátila

Ministr financí Jiří Rusnok

Sněmovna vrátila vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda má nyní dvacet dnů na jeho přepracování, aby se vyhnula rozpočtovému provizoriu. Více informací přináší Milena Štráfeldová.

Vládní návrh rozpočtu na rok 2002, se kterým ministr financí Jiří Rusnok ve středu předstoupil před poslance, byl výrazně schodkový. Vláda v něm předpokládala příjmy ve výši 700 a výdaje za více než 752 miliard korun, přitom pouhých deset miliard z této ztráty připouští opoziční smluva mezi sociálními demokraty a ODS. O úhrnné výši schodku ministr Rusnok řekl:

"Celkový rozpočtový deficit pak dosáhne 52, 2 miliardy, kdy velkou část tvoří úhrada očekávané ztráty Konsolidační banky."

Právě výši ztráty bývalé Konsolidační banky opozice při projednávání návrhu rozpočtu kritizovala. Nesouhlasila ani s předpokládanou výší rozpočtových příjmů. Předseda sněmovny a občanských demokratů Václav Klaus vládní návrh rozpočtu odmítl jako nereálný:

"Tato sněmovna by měla vědět, že schvaluje-li tato čísla, tak schvaluje čísla, která v žádném případě na příjmové stránce státního rozpočtu nebudou splněna, to znamená, že zásadně si připravujeme opět vyšší deficit, než jaký je napsán v tomto dokumentu."

Poslanci nakonec vládní návrh státního rozpočtu vrátili vládě s řadou doporučení k přepracování. Požadují například, aby příjmy Fondu národního majetku byly ve větší míře použity ke krytí státního dluhu, dále aby vláda snížila předpokládanou ztrátu nynější České konsolidační agentury a zvýšila vlastní příjmy krajů. Opozice trvá i na zvýšení rozpočtu pro resorty obrany a vnitra a pro vysoké školy. Ministr Rusnok a premiér Miloš Zeman prohlásili, že doporučení sněmovny budou při přípravě nové verze respektovat:

"Vláda ve svém vlastním zájmu a v zájmu dosažení konsensu na stabilním ekonomickém prostředí bude respektovat všechna schválená doporučení tak, jak byla formulována..."

Vláda na přepracování rozpočtu dostala dvacet dní. Lhůtu stanovili poslanci tak, aby státní rozpočet mohl být schválen ještě v letošním roce. Václav Klaus se o této možnosti vyjádřil optimisticky:

"Když si vláda pospíší a do dvaceti dnů nám předloží druhou variantu, je možné, abychom celou složitou rozpočtovou proceduru stihli do posledního prosincového týdne, aby tedy nebylo žádné rozpočtové provizorium."