Studenti volí nanečisto

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

Na středních školách v pondělí začaly Studentské volby 2010. Třídenní akci organizuje společnost Člověk v tísni, zapojí se do ní 140 středních škol. Ministerstvo školství přitom před několika týdny stáhlo svou záštitu nad projektem, neboť podle jeho vyjádření by se studentské volby mohly stát nástrojem předvolební propagace. Podle školského zákona totiž ve školách není povolena činnost a propagace politických stran.

Studentské volby budou trvat do středy. Autor a ředitel projektu Karel Strachota vysvětluje jeho smysl.

"My se prostřednictvím studentských voleb snažíme mladým lidem přiblížit základní demokratické principy, zejména volební systém v ČR. Věříme, že ten projekt vyvolá mezi mladými lidmi debatu o společenských i politických tématech a doufáme také, že dojde ke zvýšení účasti prvovoličů v těch následných řádných volbách."

Jak už bylo řečeno v úvodu, MŠMT stáhlo záštitu nad tímto projektem. Ministryně Miroslava Kopicová k tomu dodává - cituji: „Prioritou je dodržování práva a důsledná ochrana školství před politizací, to musí být respektováno i v tomto případě." V některých mediích se poté objevily informace, že od projektu se distancovala i Asociace krajů. Její předseda a zároveň jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD se proti tomu však důrazně ohradil:

"Já bych chtěl uvést na pravou míru sdělení, že hejtmani a kraje postavili proti projektu. To absolutně není pravda, naposledy jsme se minulý pátek sešli se zástupci Člověka v tísni a já budu teď citovat ze zápisu z jednání: Asociace krajů nemá proti konání studentských voleb žádné výhrady, naopak vítá vzdělávací rozměr projektu."

Takové stanovisko však Asociace krajů neměla vždycky. Michal Hašek vysvětluje, z čeho měla jím vedená asociace v souvislosti s projektem Studentské volby 2010 obavy.

"Šlo o to si vyjasnit různé právní pozice a eliminovat na minimum možné porušení zákona, jednak školské legislativy a také zákona na ochranu osobních údajů. Člověk v tísni akceptoval připomínky Asociace krajů a výrazně upravil metodiku."

Karel Strachota prozrazuje, proč Člověk v tísni metodiku nakonec upravil.

"Při striktním výkladu zákona mohly být některé aspekty zpochybněny. A protože jsme chtěli skutečně vyloučit všechny možné pochybnosti, tak jsme na to přistoupili, i když jsme např. v případě zveřejňování výsledků na školách nebyli přesvědčeni, že toto opatření je nezbytné."

Foto: ČTK
Asociace krajů z obavy o porušení zákona mj. prosadila, aby výsledky tzv. studentských voleb nanečisto byly zveřejněny až po řádných volbách.

"Tím, že Člověk v tísni přistoupil na to, že výsledky budou oznámeny až po uzavření reálných volebních místností, tím, že např. ti, kteří se chtějí zúčastnit těchto voleb, nemusí předkládat občanské průkazy, nevyhotovují se tam z tzv. školských matrik výpisy a neodškrtává se tam, kdo přišel a kdo ne, tak jsem přesvědčen, že jsme přispěli k tomu, aby ten projekt byl právně čistější."

Strachota vysvětluje, jak bude ve školách zajištěna ochrana osobních údajů studentů a zároveň kontrolováno, aby někdo nevolil vícekrát.

"I v tuto chvíli mají volební komise seznamy potenciálních voličů s tím, že oni v těch seznamech odškrtávají ty studenty, kteří se voleb zúčastnili a bezprostředně po skončení studentských voleb budou tyto seznamy skartovány, zlikvidovány."