Studie: Čeští žáci tráví nad domácími úkoly méně času než školáci v zahraničí

Ilustrační foto: Gonzalo Silva / freeimages

Zatížení žáků základních škol v Česku domácími úkoly v přírodovědných předmětech a matematice je v mezinárodním srovnání velmi nízké. Na základě své studie to uvedl Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Ilustrační foto: Gonzalo Silva / freeimages
Výzkum byl založen na datech z mezinárodních šetření TIMSS mezi žáky 4. a 8. tříd ve 45 zemích. Výsledky ukazují, že Česko patří k zemím, kde se domácí úkoly zadávají relativně zřídka a žáci navíc nad nimi netráví příliš času. Ve 4. třídách českých škol je počet minut strávených nad domácími úkoly v průměru 13 minut na každou vyučovací hodinu. V osmé třídě to je pouze devět minut.

"Ve čtvrtých třídách Česká republika patří k zemím s nižší zátěží, v osmých třídách dokonce s nejnižší zátěží ze všech zemí, které jsou v datech k dispozici,“řekl Českému rozhlasu jeden z autorů studie Daniel Münich.

Méně času nad domácími úkoly než v Česku tráví žáci čtvrtých tříd v Nizozemsku, Skotsku, Anglii, Austrálii a ve Spojených státech. Studie uvádí, že obecně je patrné, že vysoká zátěž domácími úkoly se hojně vyskytuje v postsovětských zemích. Ekonomicky vyspělejší země mají tendenci žáky domácími úkoly zatěžovat méně.

Nízké zatížení českých žáků domácími úkoly ovšem podle autorů studie neznamená, že by se zátěž měla zvýšit. Podle nich by měl být kvalitní učitel schopen sám posoudit vhodnost využívání domácích úkolů v místních podmínkách. Navíc, jak uvedl druhý z autorů studie, Václav Korbel, není prokázáno, že by vyšší zatížení úkoly automaticky zlepšovalo studijní výsledky.

Domácí úkoly ano, nebo ne?

Ilustrační foto: cegoh / Pixabany,  CC0
Domácí úkoly mají své zastánce i odpůrce. Autoři studie připomínají, že zatížení žáků domácími úkoly a jejich přínos či negativa jsou často diskutovaným a zároveň kontroverzním tématem mezi učiteli, rodiči, odbornou veřejností a potažmo i žáky samotnými.

Zastánci domácích úkolů zpravidla argumentují tím, že úkoly pomáhají dětem v procvičení probrané látky, umožňují jim vyzkoušet si samostatnou práci a získat dovednosti, na které v hodinách není tolik prostoru. Proti domácím úkolům nejsou ani někteří dětští psychologové.

„Přijde mi, že jsou úkoly dobré k tomu, že se dítě učí plánovat svůj čas, učí se být zodpovědný a řídit si vlastní práci, naplánovat si věci,“řekla Českému rozhlasu školní psycholožka Petra Bílková.

Naopak kritici domácích úkolů poukazují na to, že zvyšují u dětí stres a vyvolávají napětí v rodinách. Významným argumentem proti domácím úkolům je, že prohlubují rozdíly mezi žáky různého socioekonomického prostředí, protože děti se silnějším zázemím mají pro vypracování domácích úkolů větší oporu.