Summit EU: ratifikace euroústavy bude pokračovat, lhůta pro přijetí se prodlouží

Premiér Jiří Paroubek, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Bruselský summit Evropské unie dospěl ve čtvrtek pozdě v noci k prvnímu zásadnímu rozhodnutí. Lídři zemí pětadvacítky řekli jasně: ratifikace euroústavy musí pokračovat, ale s tím, že se prodlouží lhůta, dokdy má dokument být schválen. Pokračuje Martina Lustigová.

Foto: ČTK
Politici se shodli, že dokument není mrtvý. Ale v daném okamžiku není podle nich dobré tlačit na země, které ještě ratifikaci nepodstoupily, aby urychleně euroústavu schvalovaly. Šéfové států a vlád členských zemí se také dohodli, že je potřeba co nejdříve zahájit debatu s veřejností o důsledcích dosavadních negativních referend ve Francii a v Nizozemí. Tento čas na přemýšlení bude podle ministra zahraničí Cyrila Svobody jakousi přestávkou, během které se rozebere, co se v Evropě děje: "Teď je potřeba čas reflexe a také přiblížit Evropskou unii více občanům. Učinit Evropskou unii víc sexy."

Uzavřená dohoda rozhodně neznamená, že by referenda nemohla nadále pokračovat. Státy ale mají volnou ruku a mohou tempo ratifikace přizpůsobit svým potřebám. Pokračuje premiér Jiří Paroubek: "Kdo chce, bude pokračovat v ratifikačním procesu. Ale budou i jiné státy, které se mohou rozhodnout jinak - že tedy získají jakousi přestávku a budou v ratifikačním procesu pokračovat po přestávce."

Premiér Jiří Paroubek,  foto: ČTK
A jaký postup bude zvolen u nás? O tom rozhodnou další jednání. Sám premiér vidí jako vhodný termín pro ratifikaci přelom let 2006 a 2007. "Okamžitě v sobotu se schází představitelé koaličních stran. Předseda sociální demokracie Gross vyzve, pokud tak už neučinil, k jednání také předsedu a vedení občanských demokratů. A na pondělí jsme také domluveni na jednání s vedoucími představiteli KSČM. Abychom si vyjasnili, jaký je možný další postup," uvedl Jiří Paroubek.

Radio Praha má v Bruselu zvláštní zpravodajku Pavlu Horákovou. Pavlo, jaký tedy může být podle premiéra Paroubka další postup?

"Jak řekl premiér Paroubek, nabízejí se tři následující postupy. Koalice by uvítala zákon o obecném referendu, ovšem k přijetí tohoto zákona je potřeba tří pětin všech hlasů v obou komorách parlamentu. Dále je ve hře zákon o jednorázovém referendu, tzv. lex specialis předložený ODS - takže se bude jednat i s vedením ODS o přijetí tohoto zákona. Ovšem jak řekl předseda vlády Paroubek, i zde je potřeba k přijetí tří pětin hlasů obou komor. A třetí možnost je ratifikovat euroústavu prostřednictvím parlamentu, kde je ovšem opět potřeba tří pětin všech hlasů. Čili závěr je takový, že po jednání s opozičními stranami se uvidí, zda se přistoupí k některé z těchto tří variant nebo zda bude celý proces odložen na funkční období příštího parlamentu."

Jiří Paroubek je v premiérské funkci zatím krátkou dobu, a tak je tento summit Evropské unie jeho vůbec prvním. Dá se už říci, jaký premiér udělal v Bruselu dojem?

"Já nevidím do hlav ostatních státníků, nicméně obě setkání, která summitu předcházela, to znamená setkání s generálním tajemníkem NATO Jaapem de Hoop Schefferem a s předsedou Evropské komise José Barrosem, byla velmi přátelská, velmi srdečná. Oba představitelé obdrželi od premiéra Paroubka pozvání do České republiky a přislíbili, že navštíví Prahu a Českou republiku. Takže po této stránce si myslím, že premiér Paroubek byl velmi srdečně přijat."