Svatováclavská vinice

Svatováclavská vinice, foto: ČTK
0:00
/
0:00

Na Pražském hradě se v novodobé historii poprvé otevřela pro veřejnost Svatováclavská vinice s Richterovou vilou. Od 20. června tak mají návštěvníci konečně přístup do opravdu všech zahrad Pražského hradu.

Svatováclavská vinice,  foto: ČTK
Svatováclavská vinice se nachází na svahu pod Chotkovou silnicí, od Starých zámeckých schodů ji odděluje vysoká zeď. Její historie sahá až do desátého století, jak mi potvrdila Alice Hyklová.

Svatováclavská vinice,  foto: ČTK
„Podle legendy na tomto pozemku obdělával vinici Páně patron české země kníže Václav, a tudíž od této osoby je odvozen její název. Vlastní odrůdu Rulandského modrého, což je Pinot noir, sem přivezl Karel IV. Vzhledem k tomu, že se jedná zpravidla o jižní svahy, tak se vinné révy na tomto pozemku vždy velmi dařilo.“

Po rozsáhlé rekonstrukci areálu se nyní na Pražský hrad tradice pěstování vinné révy vrací. Vinaři se rozhodli neriskovat a na téměř hektaru půdy vysázeli tytéž odrůdy, které se již v minulosti osvědčily.

„Na svatováclavské vinici se pěstuje v její severní části Rulandské modré, Pinot noir, a v jižní části vinice se nachází odrůda Ryzlinku rýnského. První panenské víno bude odvislé samozřejmě od počasí, ale vzhledem k tomu, že se vínu na tomto pozemku velmi daří, tak předpokládáme, že řádově za tři až čtyři roky by mohla proběhnout první sklizeň. Vína, které se na tomto pozemku vypěstuje, nebude příliš mnoho, takže spíš to bude kuriozita, kterou tady budeme hostům nabízet.“

Richterova vila,  foto: ČTK
Víno ze svatováclavské vinice budou moci návštěvníci ochutnat v jedné z restaurací uvnitř Richterovy vily, která leží v areálu na místě původního domku vinaře. Pokračuje Alena Hyklová.

Richterova vila,  foto: ČTK
„Objekt Richterovy vily je klasicistním letohrádkem pocházejícím z roku 1836 a jedná se o druhou nejznámější klasicistní stavbu v Praze po Letohrádku Kinských. Vila je pojmenována jednak po první osobě, která si zde vinici zakoupila, což byl pan Richter, který byl prvním poštovním úředníkem. A potom dále zemský rada, rada Richter shodou okolností rovněž, původní stavbu, která zde byla, nechal přestavět na podobu, která se zde zachovala dodnes.“

Vedle radního Karla Emanuela Richtera patřil ke slavným obyvatelům vily i režisér Otakar Vávra. Nájemníků se však ve vile vystřídala celá řada.

„Vila v podstatě po druhé světové válce prošla řadou uživatelů. Za zmínku stojí zejména to, že tady byla umístěna kubánská ambasáda, dále tady pobývala státní bezpečnost a v pozdějších letech zde bylo jedno z hlavních sídel Hradní stráže. Dále ta budova nebyla využívaná a pozemek i objekt celkově chátraly.“

V roce 2004 vypsala Správa Pražského hradu na opravu a nájem vily i vinice veřejnou soutěž. Po téměř čtyřleté rekonstrukci se nyní areál otevírá veřejnosti. Na co konkrétně se mohou návštěvníci těšit?

„Kromě nesmírně nádherných výhledů na Staré Město a Malou Stranu nabízíme tři gastronomická zařízení ve svém areálu, která jsou právě orientovaná na snoubení vína a jídla a zážitkovou gastronomii.“