Svěrák a Smoljak: Hledáme patnáctou Cimrmanovu hru

Jára Cimrman

Fiktivní postava českého vynálezce, světoběžníka a všeuměla Járy Cimrmana je už 40 let hlavní náplní divadla, které si jeho jméno dalo do štítu. Při zahájení své jubilejní sezóny otevřel soubor v Muzeu hlavního města Prahy výstavu Stopy Járy Cimrmana.

Divadlo Járy Cimrmana géniovu rozvětvenou činnost neúnavně popularizuje. Tvoří ho skupina původně neherců, jejichž hlavními mluvčími jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Věnuje se výstava spíše Cimamanovi nebo spíše divadlu? Podle Smoljaka je divadlo s osobou vynálezce nedílně spojeno...

Ladislav Smoljak:"...takže na této výstavě se to taky samozřejmě prolíná."

Které jsou nejcennější exponáty?

Zdeněk Svěrák a Cimrmanova tříkolka,  foto: ČTK
Zdeněk Svěrák:"Než si na to vzpomenu, tak řeknu, že ta výstava se sem hodí. Protože v Muzeu Hlavního města Prahy jsou soustředěny exponáty z doby, kdy bylo postaveno - 1896, jak támhle čtu... čili ono to sem patří. A podle mě teda nejhezčím exponátem tříkolka, na které Cimrman jezdil. To je nedávný nález a to nás velice potěšilo, že jsme takhle starou památku objevili, je prošoupaná od jeho zadku..."

Který je pro vás nejcennější nebo nejmilejší exponát?

Ladislav Smoljak:"Pro mě je nezjajímavější něco, co nevím, jestli bude taky pro lidi, totiž aktualizovaná mapka, která se jmenuje Cimrmanofikace České republiky, kde u hranic jsou i šipky, kam Cimrman zasáhl do zahraničí. A ta mapka zaznamenává všechna místa, kde divadlo hrálo. A to je velmi zajímavé, protože my už jsme zapomněli některá ta místa, kde jsme hráli..."

Ladislav Smoljak  (vlevo) a Zdeněk Svěrák
Nedávno jsem se dočetl, že se pokoušíte objevit novou Cimrmanovu hru. Jak jste daleko v pátrání?

Zdeněk Svěrák:"To jste se musel dočíst opravdu nedávno, protože my jsme se s Láďou Smoljakem teprve před týdnem shodli, že se o nález patnácté Cimrmanovy hry pokusíme. Ale víc už nechceme prozrazovat."

Ladislav Smoljak:"Ano. Hledáme všude. Já už jsem o tom někde hovořil, že by se hodilo tu patnáctou hru nalézt. Řekli jsme si se Zdeňkem, kde budeme pátrat. Která budou ta místa, kde je největší naděje, že se něco najde. To jsme si řekli před tím týdnem..."

doplňuje Ladislav Smoljak Zdeňka Svěráka. Spisovatel a herec Přemysl Rut patří mezi pamětníky začátků Divadla járy Cimrmana. Fenomén hry na Járu Cimamana je podle něj v mnoha ohledech typicky český:

"Něco velmi českého je v ní i tím, že alespoň zpočátku to byla hra na to, že někteří vědí. Někteří tuší, někteří nevědí. A mezi tím se otvírá velmi zvláštní prostor takového zahlížení. Já si pamatuju, když jsem poprvé sedával krátce po vzniku divadla, někdy ještě na sklonku 60. let u stolku v Malostranské besedě, kde tehdy divadlo hrálo, tak tam vždycky na každém představení bylo několik lidí... nebylo jich moc, ale bylo jich dost na to, aby to s tou atmosférou něco udělalo, kteří se domnívali, že je to opravdu nějaká konference o objeveném géniovi. A já tohle první období mám vlastně nejraději. Protože to napětí, které vznikalo mezi jevištěm, tou částí hlediště, která věděla, tou částí hlediště, která nevěděla a tou částí hlediště, která si nebyla jistá - to bylo nesmírně silné napětí. A je to divadelně plodné napětí. Souvisí to s tím, o čem Václav Havel píše, že v divadle má být spiklenecká atmosféra. Já jsem to nikdy nebral politicky, vždycky jsem to bral právě v tomto smyslu!"