Svět odvahy a fantazie Oldřicha Kulhánka

Výstava Odvaha a fantazie

Jeho dílo zná každý Čech, s jeho bankovkami se setkáváme denně. Tvorba Oldřicha Kulhánka je mnohem obsáhlejší, jak ukazuje nedávno vydaná monografie věnovaná jednomu z nejvýraznějších grafiků, malířů a ilustrátorů druhé poloviny 20. století.

Oldřich Kulhánek | Foto: Šárka Ševčíková,  Český rozhlas

Svět bankovek Oldřicha Kulhánka je nová výstava v Návštěvnickém centru České národní banky (ČNB) v Praze. Bankovky navržené slavným grafikem jsou považovány za jedny z nejoriginálnějších. Tisícikoruna s Františkem Palackým byla v roce 2008 dokonce zvolena nejkrásnější bankovkou světa.

Málokdo ví, že kromě platidel s portréty Přemysla Otakara I., svaté Anežky České, Karla IV., Jana Amose Komenského, Boženy Němcové, Františka Palackého, Emy Destinové a Tomáše Garrigue Masaryka byla v roce 1993 původně v plánu i desetitisícová bankovka. Pro ni vynikající kreslíř navrhl červenou bankovku se svatým Václavem, ale Česká národní banka ji nikdy nevydala.

Foto: Khalil Baalbaki,  Český rozhlas

„Někdo myslím docela vtipně říkal, že zřejmě jedním z velkých důvodů, proč nemáme ještě euro, jsou jeho bankovky. Že je nám líto se s nimi rozloučit,“ říká spoluautor obsáhlé dvousetstránkové monografie, která vyšla u příležitosti nedávné výstavy „Odvaha a fantazie“ Jiří Machalický. Ta představila Oldřicha Kulhánka jako mnohovrstevnatého umělce.

PhDr. Jiří Machalický | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

“Zájem o výstavu v České galerii moderního umění i o knihu, která byla při této příležitosti vydaná, mne velmi potěšil. Kniha pokrývá období otcovy tvorby od jeho poslední monografie v 90. letech až do současnosti. Je to pouze stručný výběr. Rozsah jeho tvorby je totiž výjimečný,“ říká s patřičnou hrdostí dcera Oldřicha Kulhánka Kateřina Lizcová Kulhánková. „Tatínek byl velmi pracovitý, pracoval de facto stále. Přes den kreslil ve svém atelieru a večer pak pokračoval doma. Ostatně zájem o kreslení ho provázel celý život. Jak vždycky vzpomínal, již jako malý kluk považoval za nejkrásnější dárek pastelky.“

Monografii o Oldřichu Kulhánkovi sestavil Jiří Machalický | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Zachycení lidských charakterů deformovaných svou dobou

Albrecht z Valdštejna | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Monografie představuje cykly, které v různých obdobích Oldřich Kulhánek vytvářel. „Například cyklus věnovaný velkým osobnostem z oblasti umění nebo také vědy, jako třeba Hieronymu Boschovi nebo Albertu Einsteinovi. Pak je to třeba rudolfinský cyklus věnovaný osobnostem působícím na dvoře Rudolfa II., třeba Johannesi Keplerovi nebo Tycho de Brahovi nebo italskému malíři Giuseppe Arcimboldovi, malíři rudolfinského manýrismu. V cyklech jako například pád nebo parabola zase Oldřich Kulhánek dokázal, že je skvělým kreslířem a v těchto cyklech se věnoval hlavně anatomii lidského těla.“

Zajímavou sérií litografií je ecce homo, která ukazuje, co může udělat život s tváří člověka. Právě tu si velmi cení PhDr. Machalický: “V ní mistrovským způsobem zachytil proměny lidské tváře, vztah dětství a stáří, obličej člověka po narození a potom těsně před smrtí.“

Perzekuce za minulého režimu

Litografie z cyklu Ruzyně s názvem Portrét mého fízla  | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Oldřich Kulhánek se s kritikou komunistického režimu nijak neskrýval. „Ať už v 60. letech vytvářel takové grafické listy, které jasně svědčily o tom, jaké jsou jeho politické a společenské názory. Takže třeba kombinoval erotiku s portréty významných nebo v uvozovkách významných osobností politiky. Na jednom listě je tak možné mezi ženskýma nohama spatřit hlavu Stalina apod. To mu samozřejmě k přízni u představitelů komunistického režimu nepřispělo,“ konstatuje Jiří Machalický. Pro nedávnou výstavu vybral čtyři základní listy z cyklu Ruzyně s názvy Portrét mého fízla, Výslech, Soud a Cela 321, v nichž se Kulhánek vyrovnává nejen s roky sledování ze strany STB, ale nakonec i pobytem v ruzyňské věznici.

Schopnost propojit osobně prožité příběhy s pochopením celkových proměn společnosti jej podle PhDr. Machalického řadí mezi nejvýraznější grafiky a kreslíře druhé poloviny dvacátého století.

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze, kde později vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru prof. Karla Svolinského. Je autorem grafické podoby současných českých bankovek, vytvořil mnoho českých poštovních známek a nepřeberné množství grafických listů a litografií. Získal řadu prestižních ocenění. Jeho díla mají ve stálých sbírkách muzea a galerie po celém světě, včetně například Národní galerie Nového Zélandu ve Wellingtonu.

klíčové slovo: