Světová banka přeřadila Českou republiku mezi vyspělé ekonomiky

Světová banka

Světová banka na svém jarním zasedání oficiálně přeřadila Českou republiku ze skupiny rozvojových ekonomik mezi vyspělé. Přeřazení neboli graduace se považuje za ocenění úrovně a stability ekonomiky vybrané země. Co dalšího z graduace vyplývá?

Ministr financí a místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka,  foto: ČTK
O graduaci žádal poprvé už ministr financí Jiří Rusnok. Na nynější opakovanou žádost Bohumila Sobotky přišla 15. dubna pozitivní odpověď. Pomoc Světové banky Česku se tak od nynějška soustředí pouze na takzvanou technickou asistenci při analýze ochrany spotřebitelů na českém finančním trhu, což je aktivita, kterou banka rozvíjí pouze v ČR. Lenka Loudová z ministerstva financí o významu graduace říká.

"Především je to otázka zvýšení prestiže České republiky, protože tímto krokem jsem se dostali do skupiny vyspělých zemí. Bylo nám přislíbeno, že po dobu dvou tří let budeme dál moci čerpat technickou asistenci od Světové banky."

Graduace závoveň ale zemi připravuje o možnost čerpat od Světové banky finanční prostředky.

"Ano, Česká republikem ztratila možnost žádat o úvěry od Světové banky, nicméně naše země už před několika lety oznámila, že o čerpání úvěrů nemá zájem. Nesmíme si představovat, že graduace je nějakým dramatickým zlomem. Naše práce se v tuto chvíli žádným podstatným způsobem nemění. My budeme dál spolupracovat se Světovou bankou, budeme dál využívat jejich zkušeností, naopak Světová banka nepochybně bude využívat našich expertů."

Na základě čeho Světová banka naši žádost o graduaci přijala?

"Je stanoveno několik kritérií. Především je to výše příjmů na hlavu, kterou Česká republika bohatě naplňuje, otázka výskytu chudoby, přístup na finanční trhy, schopnost státní správy efektivně vykonávat funkce státu. To jsou základní kritéria a potvrzena byla i naším vstupem do Evropské unie."

Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku?

"Z těch transformujících ekonomik procesem graduace prošly pouze dvě země. V loňském roce to bylo Slovinsko a letos Česká republika. Ostatní země zatím buď o graduaci neuvažují, nebo se na ni připravují. Mezi těmi, které se připravují, je podle našich informací Maďarsko."

...vysvětlila Radiu Praha ředitelka odboru mezinárodních institucí ministerstva financí Lenka Loudová.