Světový kongres SVU proběhne letos ve slovenském Ružomberku

raska_svu_rozumberok.jpg

Čechy žijící v zahraničí, především ve Spojených státech, letos čeká velké setkání. Chystá se totiž další Světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Tato zřejmě nejvýznamnější organizace českých exulantů ve Spojených státech navíc oslaví 50. výročí svého vzniku. A trochu překvapivě pro své oslavy zvolila slovenský Ružomberok, rodiště Andreje Hlinky. Více se dozvíte od Mileny Štráfeldové v dnešní krajanské rubrice.

Karel Raška, foto: Zdeněk Vališ
Bylo právě deset let po tzv. Vítězném únoru, když ve Spojených státech vznikla Československá společnost pro vědy a umění. Sdružovala české a slovenské vědce, lékaře, právníky, umělce i studenty, které únor 1948 vyhnal do exilu a kteří hlavně v prvních letech své emigrace v USA těžko hledali nové možnosti svého uplatnění. Touto platformou se pro ně stala právě SVU. Během padesáti let své existence soustředila tisíce lidí z bývalého Československa, kteří významně přispěli k americké i světové vědě, lékařství, kultuře i společenskému životu. V posledních desetiletích se její činnost soustředí hlavně na pořádání vědeckých konferencí, které se vždy jednou za dva roky konají na různých místech ve Spojených státech. V mezidobí probíhají tzv. Světové kongresy SVU v České a Slovenské republice. Dosud je hostily například Praha nebo Bratislava, Plzeň, Olomouc i České Budějovice. Letošní kongres proběhne ve dnech 8. - 14. září ve slovenském Ružomberku. Podle svého předsedy prof. Karla Rašky si tam chce Společnost pro vědy a umění především připomenout své jubileum:

"Téma konference bude 50 let Československé společnosti pro vědy a umění. Já si myslím, že to je téma na jednu stranu úzké, na druhou stranu dost široké, poněvadž může připomenout a vzpomenout toho, že tato organizace ve svých začátcích umožnila českým a slovenským vědeckým a kulturním pracovníkům v emigraci, aby měli platformu, kde se mohli scházet, přednášet o svém umění, o svých vědeckých výzkumech a diskutovat."

Spolupořadateli Světového kongresu SVU v Ružomberku jsou tamní Katolická univerzita a městský úřad. Jan Pavlík z ružomberské radnice se zúčastnil už několika akcí SVU:

"Město Ružomberok se se Společností věd a umění seznámilo na Floridě, kde jsme měli možnost se zúčastnit setkání zástupců tohoto spolku. Minulý rok, tedy v r. 2007, jsem měl možnost se zúčastnit exekutivy SVU v New Yorku, která zasedala v podstatě kvůli tomu, zda kongres bude v Ružomberku. Tam byl také potvrzen. Město na tuto událost vyčlenilo finanční prostředky, protože to vnímáme velmi pozitivně a citlivě. Pro město je to velká čest, že kongres SVU bude právě v Ružomberku."

Se Společností pro vědy a umění už několik let spolupracuje podle prorektora Dalibora Mikuláše i zdejší Katolická univerzita:

"Katolická univerzita se už víceméně pravidelně účastní Světových kongresů Společnosti pro vědy a umění. V posledních dvou letech jsme měli ambice přihlásit se k organizování takové velké události. Máme připravenu celou řadu programů, jak vědeckých, tak kulturních a doprovodných akcí."

Hlavní náplní kongresů SVU jsou však především přednášky, diskuse a prezentace výsledků vědeckých výzkumů členů SVU:

"Ve vědeckých oborech máme připraveno kolem dvaceti panelů a v tomto směru nechceme volit nějakou zásadní prioritu. Rádi bychom zabezpečili širokou účast nejen ze zámoří, ale i ze Slovenské a České republiky. A to by myslím byl největší úspěch tohoto kongresu, kdyby se v těch dvaceti panelech prezentovalo skutečně to nejlepší, co se v současné době v tomto geoprostoru ve vědeckých oborech nachází. To by byla ta hlavní priorita pro naši univerzitu."

Jednání kongresu Společnosti pro vědy a umění se však nevyhne ani citlivým otázkám česko - slovenské historie. Letos si připomínáme celou řadu osmičkových výročí, některá z nich přitom vyvolávala a dosud vyvolávají mezi Čechy a Slováky diskuse. Jak dodává prof. Karel Raška, nevyhnuli se jim ani organizátoři setkání v Ružomberku:

"Otázku mnoha osmiček jsme řešili a musíme to řešit ve spolupráci se slovenskými kolegy a s vedením města. A když jsme řešili, že v roce 1918 byla založena Československá republika, pak samozřejmě ta tragédie Mnichova v roce 1938 a také vytvoření Česko-Slovenska, potom rok 1948 a nakonec rok 1968, tak k oslavě té první osmičky z roku 1918 u našich hostitelů velkého entuziasmu nebylo."

Dalibor Mikuláš z Katolické univerzity má ale jiný názor:

"Já jsem přesvědčený o tom, že v tom univerzita nikdy nemůže vidět kontroverznost. Její úlohou je odpovídat na takovéto důležité a palčivé otázky, které jsou spojené s celkovým společenským životem v zemi. My se na to připravujeme tím správným, akademickým směrem: jednou doprovodnou akcí je konference našeho Historického ústavu, která se bude věnovat právě problematice roku 1918."

Ani podle Jana Pavlíka z městského úřadu nebude o tzv. osmičková výročí mezi Čechy a Slováky velký spor:

"Myslím si, že podobně jako v Čechách si připomínáme všechna výročí, která se týkala tehdejší společné Československé republiky, ať už je to rok 1948, 1968 nebo jiné osmičkové roky. Takže ty oslavy budou v podstatě podobně organizované."

Kontroverzním tématem by se ovšem mohla stát osobnost Andreje Hlinky, katolického kněze a zakladatele Hlinkovy slovenské ĺudové strany. Podle Jana Pavlíka jsou ale pořadatelé kongresu připraveni vytvořit prostor i pro takovou debatu::

"Nejen pro Čechy, ale možná i pro jiné lidi je postava Andreje Hlinky kontroverzní v rámci historie Slovenska nebo Československa, a vůbec historie jako takové. V rámci kongresu bude i historický panel. Tam se budou moci různí lidé prezentovat se svými názory i na historické momenty z dějin obou našich republik. My se tomu nebráníme a myslím si, že vzhledem k tomu, že to jsou většinou lidé vědecky zaměření, tam nebude nějaký problematický střet názorů."

Světový kongres SVU v Ružomberku bude provázet celá řada společenských akcí. Pro jeho účastníky je připravena návštěva slovenské vesnice Vlkolinec, zapsané na seznam památek UNESCO, i výlet do Vysokých Tater nebo lázní Bešeňová. Čeká je folklorní vystoupení souboru Liptov i večer operních árií v podání Petra Dvorského. O dalších přípravách kongresu budeme v naší rubrice informovat.