Temelín není rizikovější než poslední německé elektrárny

Jihočeská jaderná elektrárna Temelín nedosahuje podle německého fyzika Helmuta Hirsche bezpečnostních parametrů ostatních evropských elektráren. Hirsch přijel se svými výhradami k bezpečnosti Temelína do Prahy na pozvání hornorakouských odpůrců jaderné energetiky. Jeho argumenty nepovažuje za dostatečně odůvodněné Miloš Tichý ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). "Absolutně není Temelín rizikovější než poslední německé elektrárny," řekl Tichý. Hirsch na čtvrteční tiskové konferenci upozornil na bezpečnostní rizika obálky reaktoru, možnosti protržení přívodního potrubí páry a vody a například na křehnutí tlakové nádoby reaktoru. Všechny tyto otázky podle Tichého čeští odborníci podrobně probrali se skupinou expertů z Německa a Evropské unie. O riziku velké havárie má podle rakousko-české dohody z Melku jednat zvláštní expertní komise. Rakušané žádali, aby riziko velké havárie bylo zahrnuto do posouzení vlivů elektrárny na životní prostředí, což Češi odmítli. "K debatě dosud nedošlo," řekl na tiskové konferenci s Hirschem hornorakouský pověřenec Radko Pavlovec. O bezpečnosti Temelína podle Pavlovce nechce s Rakušany jednat ani SÚJB, když odložil schůzku nad touto problematiku na přelom dubna a května.

Obsluha jihočeské jaderné elektrárny Temelín znovu připojila turbogenerátor prvního bloku do rozvodné sítě. Václav Brom z tiskového odboru elektrárny ČTK řekl, že výkon reaktoru nyní činí 40 procent jeho kapacity a turbogenerátor pracuje s výkonem 250 MW. Další postup plánovaných zkoušek bude podle Broma záležet na výsledcích měření přívodních parovodů a regulačních ventilů. Podle nich pracovníci elektrárny a dodavatelských firem zjistí, zda se podařilo omezit nežádoucí vibrace potrubí turbíny.