Tradice pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic a opékání buřtů v Liběchově ve Středočeském kraji

Pálení čarodějnic o filipojakubské noci (z 30. dubna na 1.května) je starý pohanský zvyk, rozšířený v některých evropských zemích včetně Česka. Lidé věřili, že tuto noc jsou čarodějnice obzvláště aktivní, létají nad hlavami prostých lidí, kteří pak v pomatení chodí po polích a ničí vše, co si zaseli. Proto se v ten den začaly pořádat ohně, kdy se pálily právě čarodějnice.