Tři lektorky ve světě

Kristýna Omastová

Učí češtinu v zemích tak rozdílných a vzdálených jako je Brazílie, Polsko a Spojené státy.

Klára Moldová | Foto: Vít Pohanka,  Radio Prague International

Kristýna Omastová má na starosti tři krajanské komunity v Batayporã, Porto Alegre a Nova Petrópolis v Brazílii. Jitka Lukášová to má mnohem blíž: už skoro desítku let působí na Jagelonské univerzitě v Krakově. A skoro stejně dlouho učí na předměstí Chicaga češtinu Klára Moldová. Všechny je spolu s dalšími lektory vysílá za krajany Dům zahraničních služeb, který spadá pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jitka Lukášová | Foto: Vít Pohanka,  Radio Prague International

Práce v tak odlišných podmínkách s komunitami, které už po generace rozvíjejí jiné tradice, s sebou přinášejí nečekané překážky, ale také radosti. Do práce všech tří lektorek samozřejmě zasáhla v poslední době výrazně pandemie koronaviru. Výuka se stejně jako skoro ve všech vzdělávacích institucích přesunula z velké části nebo i úplně na internetové platformy. A to pochopitelně vede k otázce, jaký úkol mají plnit lektoři vysílaní za krajany do dalekých zemí. Jak mají motivovat studenty různého věku, kteří vyrostli v případě Brazílie a Spojených států v naprosto odlišných kulturních a přírodních podmínkách, v případě polského Krakova naopak velmi blízko českému prostředí a kultuře.

Na tyto a jiné otázky odpovídají tři české lektorky ve videu Víta Pohanky:

Tři lektorky ve světě