Tři roky v EU - optimismus i střízlivost

Před třemi lety vstoupilo Česko do Evropské unie. Žádná zvláštní připomenutí tohoto výročí, natož pak oslavy se nekonají. Podpora unie u občanů podle průzkumů spíše klesá. To ale není nějaké české specifikum. Na druhou stranu už Češi berou členství v unii jako naprostou samozřejmost. Přineslo výhody i nevýhody. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Foto: Evropské komise
Zpochybňování samotného členství v Evropské unii je dnes v Česku vyhrazeno prakticky jen marginálním skupinkám. V Parlamentu není žádná politická síla, která by ho odmítala. Proti unii už nejsou ani komunisté, ačkoli ji ještě před několika lety zatracovali. Proto také na komunistickém prvomájovém mítinku sklidil předseda KSČM Vojtěch Filip potlesk, když varoval před zavlékáním Česka "do náruče Spojených států", protože, jak řekl, "My jsme součást Evropské unie, my jsme součást evropské rodiny". Spory mezi českými politiky se dnes vedou o to, jak by měla dál probíhat evropská integrace, nakolik ji prohlubovat na úkor národních států, a nakolik ji vedle ekonomické roviny převádět i do roviny politické.
Lubomír Zaorálek
Politici se v podstatě shodují v názoru, že uplynulé tři roky členství v unii byly pro Česko přínosné. Většinou ale jejich hodnocení zároveň naznačují, na co kladou důraz v probíhajících sporech. Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny, sociální demokrat Lubomír Zaorálek.

"Myslím, že to bylo mimořádně úspěšné období pro Českou republiku, hospodářsky i politicky, z hlediska významu České republiky. Stali jsme se součástí institucí Evropské unie a náš vliv násobně vzrostl. Nejen hospodářský, ale skoro bych řekl civilizační vývoj České republiky se výrazně urychlil. Mám pocit, že ti, kteří prorokovali, že vstup povede k nějakým neblahým důsledkům, vlastně splakali nad svými prognózami, protože vstup do EU je jednoznačně velké pozitivum."

Také europoslanec za ODS Jan Zahradil řekl Radiu Praha, že uplynulé tři roky přinesly Česku určité zvýšení mezinárodní prestiže, zvýšení přitažlivosti pro investory i jako ekonomického partnera obecně. Na tříletém členství jsou ale rovněž patrné temné skvrny.

Jan Zahradil
"Nelze zastírat a nevidět, že i po třech letech nejsme ještě zcela plnoprávnými členy Evropské unie. Například do tzv. schengenského prostoru vstoupíme až za několik měsíců. Čelíme také restrikcím některých starých členských států unie, pokud jde o volný pohyb pracovních sil nebo o volný pohyb služeb. Také naši zemědělci jsou na tom podstatně hůře, než zemědělci z tzv. starých členských zemí, pokud jde o příspěvky ze společné zemědělské politiky. A v každém případě se také ukazuje, že celá záležitost s čerpáním peněz z evropských fondů je poněkud složitější, než si možná všichni na začátku mysleli. Klady a zápory našeho členství bychom si zkrátka měli umět vždy takto říci bez příkras."

Mezi politiky jsou ale také rozdíly v náhledu na to, jak naopak vnímá přínos Česka Evropská unie. Jedni tvrdí, že je vnímáno jako poněkud problémová země, která brzdí prohlubování integrace unie, jiní naopak soudí, že Česko vystupuje jako neservilní, sebevědomá, suverénní země, která právě proto může být spolehlivým partnerem.