Tříkrálová sbírka vyvrcholila o uplynulém víkendu

Novou církevní a humanitární tradicí se na počátku roku stává takzvaná Tříkrálová sbírka. Po úspěšném průběhu v loňském roce, kdy byla zorganizována v Olomoucké diecézi, se letos rozšířila do všech diecézí České republiky. Podrobněji informuje Milena Štráfeldová:

Tříkrálová sbírka je spojena se svátkem Tří králů, jímž končí církevní oslavy narození Krista. O původu tohoto svátku hovoří páter Vejmětalík z kostela Panny Marie Královny míru v pražské Lhotce. Věřící oslavují svátek Tří králů například i tím, že při rodinné pobožnosti kněz vykropí jejich příbytky svěcenou vodou. S tím je spojeno i koledování malých chlapců, kteří v královských kostýmech s kasičkami obcházejí rodiny s přáním do nového roku. Sbírka má i jiné formy, jak uvedl zástupce ředitele Arcidiecézní charity v Praze Pavel Šimek: Loni se na humanitární účely podařilo vybrat více než osm milionů korun. O výsledku letošní Tříkrálové sbírky je zatím předčasné hovořit. Podle předpokladů však výrazně předčí tu loňskou.