Tripartita se neshodla, ale bude jednat dál

Zleva Jaroslav Hanák, Jan Fischer a Milan Štěch, foto: ČTK

Zaměstnavatelé, odboráři a vláda se ve čtvrtek neshodli na vládním materiálu popisujícím východiska z hospodářské krize. Jak vyplývá z pozdějšího vyjádření zástupců tripartity, největší nesouhlas s obsahem projednávaného dokumentu projevili odboráři.

Zleva Jaroslav Hanák, Jan Fischer a Milan Štěch, foto: ČTK
Vládní materiál věnovaný politice kabinetu po odeznění krize počítá například s konsolidací veřejných rozpočtů, vyššími daněmi nebo s bojem proti korupci. Cílem navrhovaných opatření je snížit podíl deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu po roce 2013 trvale pod hranici tří procent. To je mez stanovená Evropskou unií pro přijetí eura.

Odbory však tomuto materiálu vyčítají velký důraz na vyrovnanost příjmů a výdajů v tomto i budoucích rozpočtech, řekl po jednání předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch:

"Ten materiál není vyvážený, má větší ambice nejen než má tato vláda v možnostech, ale i než je možno hledat shodu v politickém spektru. Především se nám zdá, že se tam upřednostňuje snaha o fiskální rovnováhu, o niž jsme přesvědčeni, že musí jít ruku v ruce s fiskální podporou nastartování hospodářského růstu, který v budoucnu umožní lépe financovat všechny zdroje, které potřebuje společnost, počínaje obcemi, kraji, až po státní výdaje."

Zleva Jan Fischer a Milan Štěch, foto: ČTK
Jak odbory, tak zástupci zaměstnavatelů společně prosazují seznam jedenadvaceti krátkodobých opatření, která vládě předložili ještě v prosinci. Po nynější schůzce k těmto bodům přibyly například návrhy na urychlený start revitalizace prunéřovské elektrárny nebo zlepšení čerpání peněz z programu Zelená úsporám. U těchto krátkodobých opatřeních by se mohla tripartita podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka, shody dobrat:

"Ta krátkodobá opatření prověříme, těch 21 bodů, přidáme body, které jsme diskutovali dnes, příští týden se to dopracuje v expertních týmech a věřím, že plénum tripartity někdy 2., 3., 4. února může přijmout tyhle závěry. Tyto krátkodobé závěry jsou pro potřeby ekonomiky, nemají žádný politický dopad, žádný politický rámec, z výrazné části nepotřebují legislativní změny, a proto jsem přesvědčen, že jsme schopni se na nich shodnout a že pomohou současnému velmi špatnému stavu ekonomiky."

Zleva Jan Fischer a Milan Štěch, foto: ČTK
Skutečnost, že se tripartitě opět nepodařilo najít společná řešení, předsedu vlády Jana Fischera nepřekvapilo, protože zaměstnavatelé i odbory už ze své podstaty brání vlastní priority:

"Já jsem neočekával, že dojde ke konsensuálnímu přijetí tohoto dokumentu. Ten dokument zůstává vládním dokumentem a jinak tomu nemůže být. Nicméně na tom jednání jsem cítil silnou vůli všech nás tří posléze najít v tom dokumentu, vypreparovat z něj a také z toho, co do toho jednání přinesli sociální partneři, shodu na nějakém nejnižším společném jmenovateli, na opatřeních, která bychom odpracovali společně, pak budou následovat opatření, na kterých bude pracovat vláda, a to není tak málo."

Příští týden by se měla sejít expertní skupina, jejímž úkolem bude nalézt témata, s nimiž budou všichni souhlasit. Vláda by mohla finální dokument projednat 8. února, uvedl premiér Jan Fischer.