Tycho de Brahe

Tycho de Brahe

"Tycho Brahe a Praha - křižovatky evropské vědy". Pod tímto názvem se ve dnech 22. až 25. října uskutečnilo v pražském Karolinu při příležitosti čtyřstého výročí úmrtí tohoto významného dánského hvězdáře, spjatého s Prahou, mezinárodní vědecké sympozium věnované jeho odkazu. Bližší informace má Evelina Himalová.

Tycho de Brahe
Tycho de Brahe konstrukcí hvězdářských přístrojů a tím, že prosadil systematické pozorování nebeských těles, navěky změnil astronomii. Shodli se na tom vědci a znalci jeho díla, kteří se do Prahy sjeli z celého světa. Brahovo systematické pozorování hvězd bylo natolik průkopnické, že vedlo k zakládání observatoří, mimo jiné i v Paříži, zdůraznil předseda mezinárodního organizačního výboru sympozia Osven Gingerich z Harvardovy univerzity. Fyzik Petr Hadrava připomněl, že Brahova pozorování matematicky využil k výpočtu planetárních drah jeho současník a asistent Johannes Kepler, který stejně jako on působil v Praze ve službách císaře Rudolfa II. Dán Brahe žijící v letech 1546 až 1601 vypracoval koncepci planetární soustavy, která již připouštěla pohyb planet kolem Slunce. Spolu s Němcem Keplerem vytvořil z Prahy astronomické středisko světového významu, podotkl americký profesor dánského původu John Christianson s tím, že jeho dědictví je zde stále živé. Na rozdíl od Brahovy observatoře na ostrově Hven, po níž zůstaly pouze ruiny, v Praze mohl navštívit budovy, kde Brahe pobýval a pracoval, i Týnský chrám na Staroměstském náměstí, kde je pohřben. Předseda českého organizačního výboru doktor Antonín Kostlán kandidát věd upřesnil, jak Brahův přínos hodnotí současná věda...
Tycho de Brahe - Astronomia mechanica
uvedl pro Radio Praha pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky doktor Antonín Kostlán kandidát věd, předseda českého organizačního výboru mezinárodního sympozia "Tycho Brahe a Praha - křižovatky evropské vědy".

Dodejme, že nesporný význam slavného dánského hvězdáře si při příležitosti čtyřstého výročí jeho smrti připomněli astronomové ve středu 24. října odpoledne na pietním setkání u jeho pomníku na pražském Pohořelci a besedou o jeho životě a díle na Štefanikově hvězdárně na Petříně. Večer se v Týnském chrámu na Staroměstském náměstí konala veřejná vzpomínková slavnost s varhanní hudbou 16. století a recitací veršů Brahových přátel v podání Radovana Lukavského.