Česko se podílí v rámci ESA na výrobě špičkových kosmických technologií už deset let

Satellit - družice (Foto: PIRO4D, Pixabay / CC0)

Rozvoj družicových navigací, pozorování Země, nový systém řízení letového provozu nad Evropou, technologie pro drony či sondy směřující ke Slunci a Jupiteru. Nejen tyto úspěšné projekty si Česká republika připomíná v rámci oslav deseti let členství v Evropské kosmické agentuře ESA.

ESA,  foto: Max Alexander,  CC BY-SA 2.0
Před deseti lety se Česká republika stala členem kosmické agentury jako 18. stát, a první ze střední a východní Evropy. Aktuálně se podílí na kosmických projektech přes 40 českých firem, 22 vědeckých pracovišť a desítky dalších subdodavatelů. Nyní má samostatná mezinárodní organizace založená v roce 1975 již 22 členských států a Česká republika má rámci ESA důležité postavení.

„Ve skupině ESA máme speciální metodu členského příspěvku, který se platí přímo generálnímu řediteli. Když země investují do ESA, mají nárok získat peníze zpět do své země. To vedlo k tomu, že máme velice dobré vztahy, a Česká republika se zapojuje do spousty aktivit v rámci agentury ESA, například pozorování Země, ale především se podílí na budoucím transportním systému Ariane 6,"říká generální ředitel Evropské kosmické agentury Johann-Dietrich Wörner.

Navigační systém Galileo,  foto: ESA
Česká republika se díky ESA zúčastnila na 300 projektech a práce prováděné v Česku mají rok od roku vyšší přidanou hodnotu. Nové objevy častokrát zasahují do běžného života a to například v oblasti dopravy, energetiky, konceptu smart cities a další.

„Kosmické aktivity ovlivňují náš život dnes a budou ho ovlivňovat stále více i do budoucna. Nejedná se pouze o satelitní navigace. Data získaná pomocí vesmírných technologií se využívají v zemědělství, v boji se suchem, v předvídání živelných katastrof, ale také k takovým věcem, které zní neuvěřitelně nepravděpodobně. Může se na nás řítit nějaký asteroid, popřípadě jsou protuberance na slunci, které když zasáhnou zemi, dokážou vyřadit všechny elektronické systémy,"říká ministr dopravy Dan Ťok.

Cíl je nebýt pouze "montovnou" Evropy

Dan Ťok,  foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas
Jeden z cílů spolupráce je, aby Česká republika byla zemí, která dělá high-tech a byla na špici technologického vývoje v kosmické oblasti a nebyla pouze „montovnou" Evropy, říká Dan Ťok.

„Pro Českou republiku je důležité, že patří do skupiny, která má možnost podílet se na financování a také z toho financování mít svůj benefit. Ten spočívá v tom, že za peníze, které do ESY Česká republika investuje, může český průmysl získat zakázky, zkušenosti, kontakty, které může dále rozvíjet. Evropská agentura nám dovoluje být úplně na špici vývoje a výzkumu v oblasti kosmických aktivit."

Příspěvek České republiky do ESA pro rok 2018 činí 46 milionů EUR, což je zhruba sedminásobný nárůst oproti roku 2009. Ministr dopravy říká, že příspěvek by měl zůstat minimálně stejný, ale chce, aby byl vyšší v návaznosti na návrhy pro další plánovací období ESA na rok 2022 až 2025.

„Evropská komise ve svém návrhu rozpočtu téměř zdvojnásobuje příspěvek do ESA. To naznačuje členským státům, že je to důležitá aktivita," dodává ministr dopravy Dan Ťok.

Česká republika podporuje nové projekty a start-upy

Silvana Jirotková,  foto: Archiv CzechInvest
Zvýšení konkurenceschopnosti a inovace firem je klíčový faktor pro české firmy. Proto také Česká republika vychází vstříc spolupráci společností CzechInvest, ESA a dalších subjektů. Jeden z projektů se týká podpory start-upů prostřednictvím podnikatelského inkubátoru ESA BIC.

„V roce 2015 jsme navázali užší spolupráci s agenturou ESA a byli jsme přizváni k projektu ESA BIC podnikatelských inkubátorů. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a právě s agenturou ESA jsme otevřeli podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury v Praze, který má už i pobočku v Brně," popisuje Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest.

Vedle řady českých projektů v rámci agentury ESA zmiňuje ministr Dan Ťok spolupráci České republiky na pohonech a motorech.

„Česká republika má průmyslovou tradici inovativních lidí. Spolupráce při přípravě nosných raket Ariane 5 a 6 a také motorů GE by mohla v České republice založit tradici výroby leteckých motorů a motorů používaných ve vesmíru."

Evropská kosmická agentura (ESA) je mezinárodní organizace, která zajišťuje, rozvíjí a koordinuje Evropě přístup ke kosmickým technologiím a aplikacím. Podporuje spolupráci svých 22 členských států. Ty se věnují rozvoji technologií, nosným raketám, pilotovaným letům a experimentům v mikrogravitaci, družicové navigaci, družicové telekomunikaci a pozorování Země. ESA vyvíjí satelitní technologie a služby a podporuje evropský průmysl. Každý členský stát má v radě zastoupení a disponuje jedním hlasem bez ohledu na výši členského příspěvku.