Týden české kultury v Moskvě

Jak jsme vás už informovali, 1. listopadu začíná Radio Praha vysílat vedle dosavadních pěti jazyků také v ruštině. Je to nejen důkazem rostoucích kontaktů mezi Českou republikou a zeměmi bývalého Sovětského svazu, ale hlavně snaha oslovit rusky mluvící posluchače na východ od českých hranic. Podobný smysl má mít podle pořadatelů také Týden české kultury, který v těchto dnech probíhá v Moskvě. Další informace má Eva Petržílková.

Týden české kultury má v Moskvě už svou dlouholetou tradici. Pořádá ho dvakrát do roka český zastupitelský úřad ve spolupráci s Českým kulturním centrem v Moskvě. Na jaře jsou dny kultury věnovány především literatuře, filmovému ztvárnění literatury, výstavám a besedám s hosty. Na podzim jsou pak tématicky vymezeny - připomněly zde např. 10 let od sametové revoluce, 30. výročí srpnových událostí či kulturu ve vyhnanství. Jak řekla Radiu Praha kulturní tajemnice Velvyslanectví České republiky v Moskvě - paní Vlasta Smoláková, letošní podzimní kulturní týden je zaměřen na důležité mezníky a osobnosti české kulturní historie 20. století... Jak dále paní Smoláková připomněla, dny české kultury v Moskvě se vždy u ruských návštěvníků i české menšiny setkávají s ohlasem.... Tolik za organizátory Týdne české kultury v Moskvě kulturní tajemnice Velvyslanectví České republiky v Moskvě Vlasta Smoláková. Ta poskytla Radiu Praha ještě další zajímavé informace o práci Českého centra a kulturní spolupráci obou zemí, které přineseme v jedné z příštích relací.

Autor: Eva Petržílková
spustit audio