Týdny pro duševní zdraví

V pondělí 10. září začínají na řadě míst v České republice Týdny duševního zdraví. Tato humanitární a kulturní akce se pořádá od roku 1990, a letošní ročník je tak už dvanáctý. Jejím cílem je seznamovat veřejnost s problematikou života duševně nemocných lidí a mentální hygienou jako prevencí duševního zdraví. Připravila Milena Štráfeldová.

Hlavním organizátorem Týdnů je Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus. Jeho ředitel Pavel Novák k otázce duševních nemocí uvedl:

"Ta onemocnění nejsou mentálním postižením, není tam postižen intelekt, což se mnohdy zaměňuje. Takový mýtus vlastně je, že duševně nemocní jsou nebezpečení, nevypočitatelní, násilní. To je opravdu mýtus, který není úplně pravdivý."

Hlavní náplní Týdnů duševního zdraví jsou kulturní akce. Připraveny jsou výtvarné výstavy, koncerty, divadelní a filmová představení, happeningy či workshopy. Týdny již tradičně vyvrcholí dvoudenním uměleckým festivalem nazvaném Babí léto, který proběhne v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Jejich smyslem je odstraňovat bariéry mezi duševně nemocnými a ostatní veřejností. Umělecká tvořivost a hranice duševního zdraví mají totiž podle spolupořadatele Týdnů, předsedy kulturní organizace Unijazz Čestmíra Huňáta, mnoho společného:

"Je obecně známo, že umělci, ať už jsou to muzikanti, divadelníci, výtvarníci, jsou velice citliví. Jsou jakýsi barometr duševních tahů a pochodů a oni nám představují tu hranici, kde často v jejich dílech nevíme, co je ještě normální."

Vedle kulturních akcí připravili pořadatelé pro letošní Týdny duševního zdraví i řadu seminářů, besed nebo dnů otevřených dveří v zařízeních a léčebnách pro duševně nemocné. Zájemci se tak budou moci seznámit s problematikou vzniku a léčby duševních nemocí, zapojením nemocných do běžného života i s možností jejich zaměstnávání. Seznámí se s otázkami soužití s duševně nemocnými lidmi v rodině i širším kolektivu, s důsledky drogových závislostí i s možnostmi, jaké duševně nemocným poskytují různé humanitární organizace a občanská sdružení, azylové domy, denní stacionáře a podobně. Proběhne i několik celostátních odborných akcí: v Ústí nad Labem se odborníci sejdou na semináři o reformě sociálních služeb a v Praze se uskuteční národní konference na téma Násilí na dětech. V desítkách měst republiky se tak během příštích týdnů uskuteční zhruba dvě stovky akcí. Letošní ročník vyvrcholí 10. října - Světovým dnem pro duševní zdraví.